Nőképek kisebbségben – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nőképek kisebbségben

Nemzetközi tudományos konferencia a szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetéről

Rendező: Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság
Társszervezők:
Phoenix Polgári Társulás (Pozsony),
Genderkutató központ (BTK Comenius Egyetem)

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Park u. 4.,

Időpont : 2013. november 22–23.

Program

november 22., péntek

9:00–11:00 – Vitavezető: Bolemant Lilla

 • Tokár Géza: Megnyitó ( Szlovákiai Magyarok Kerekasztala)
 • Bolemant Lilla: Az Kerekasztal esélyegyenlőségi munkacsoportjának bemutatása
 • Petőcz Kálmán: Hol tartunk ma az emberi jogok érvényesítésében Szlovákiában? (Helsinki Bizottság az Emberi Jogokért Szlovákiában)
 • Szapu Marianna: A nők emberi jogai filozófiai-történelmi megközelítésben (Nemtudományi Központ, Pozsonyi Comenius Egyetem)
 • Hodossy Katalin: A szlovákiai magyar fiatalok és gyermekek helyzetképe (Tandem Egyesület, Dunaszerdahely)

Szünet

11:30–13:30 – Vitavezető: Bolemant Éva

 • Öllös László: A nők egyenjogúsága és az emberi egyenlőség (Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja)
 • Acsády Judit: Interetnikai párbeszéd – női kezdeményezések (MTA TK Szociológiai Kutatóintézet)
 • Hadas Miklós: A modern férfi születése? Gondolatok a férfi/asság változó konstrukcióiról  (Corvinus Egyetem,  Budapest)
 • Csánó Szabina: A népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon (T-Tudok Rt., Budapest)

Ebéd

15:00–17:00 – Vitavezető: Szapu Marianna

 • Jana Cviková:  A feminista törekvések két évtizede Szlovákiában (Aspekt Egyesület, Pozsony)
 • Antoni Rita:  Feminista megmozdulások Magyarországon (Nőkért Egyesület, Budapest)
 • Jarmila Filadelfiová:  A családi erőszak problémaköre Szlovákiában (IVO társadalomtudományi Kutatóintézet, Pozsony)
 • Cserháti Éva:  A családi erőszak problémaköre Magyarországon (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület)

Kávészünet

18:00–19:00

Filmvetítés – panelbeszélgetés

Németh Ilona (Képzőművészeti Főiskola, Pozsony)  Meller Zsófia című filmjének vetítése

A 2012-ben készült filmben Németh Ilona Heller Ágnes filozófussal beszélget a női emancipáció fejlődésének történetéről és jelenéről személyes tapasztalatok alapján.

Németh Ilona, Antoni Rita, Jana Cviková, Petra Nagyová-Džerengová, Szapu Marianna. A beszélgetést vezeti: Lelovics Andrea

Kávészünet

19:30

Kiállítás-megnyitó

A magyar feminizmus története című kiállítást megnyitja Antoni Rita, a kiállítás összeállítója.

Állófogadás

 

November 23., szombat

9:00–11:30

A.Szekció – Vitavezető: Lelovics Andrea

 • Habán Dana:  A nők képviselete a döntéshozatalban (Művelődési Akadémia, Dunaszerdahely)
 • Rácz Judit: A vidéki nő részvétele a döntéshozatali folyamatokban (munkaszervezet-vezető, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület)
 • Bolemant Lilla–Mrva Marianna: Lányok és fiúk az iskolában – A tudásszint országos tesztelésének eredményei a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolákban (Núcem, Tudásszintfelmérő Oktatási Kutatóintézet)
 • Kegyes Erika: A feminizálás formái és elterjedtsége a Kárpát-medencében, a szlovákiai magyar nyelvhasználat jellegzetességeivel egybevetve (Genderkutatási központ, Miskolci Egyetem)

B. szekció – Vitavezető: Bolemant Éva

 • Bárczi Zsófia: Kisebbségi nőírók (Cseh)szlovákiában), ( Nyitrai Konstantinus Filozófus Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Intézet)
 • Jablonczay Tímea: Hibriditás, fragmentáltság, marginalizáltság. A kulturális identitás alakváltozatai Szenes Erzsinél (Zsigmond Király Főiskola, Budapest)
 • Menyhért Anna: Lesznai Anna és életműve  (Gender és Trauma Munkacsoport, ELTE  BTK)
 • Lengyel Tünde: A nők – asszonyok élete a késő középkorban és kora újkorban – elméleti elvárások és a mindennapi valóság, (Szlovák Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet)

11:30–12:30 – Ebéd

12:30–14:00 – Vitavezető: Habán Dana

 • Barát Erzsébet: Szegeden élő lengyel és horvát migráns nők otthon/haza fogalma:- Az identitás nyelvi és kulturális dimenziói  (Szegedi Tudományegyetem, TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport)
 • Bolemant Lilla–Szapu Marianna: A szlovákiai magyar sajtó nőképe (Phoenix PT, Nemtudományi Központ)
 • Bolemant Éva: A magyarlakta régiók „családi ügyei”. Az életvezetési tréningek tapasztalatai (Bolemant  Éva, életvezetési tanácsadó)
 • Domonkos Lívia: A szlovákiai magyar nők a munkapiacon (Menedzsment Kar, Comenius Egyetem, Pozsony)

14:00     Zárszó

Dátum2013-11-22 – 2013-11-23
HelymutatóFórum Kisebbsékutató Intézet, Somorja, Park utca 4.
RendezőA Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Munkacsoportja
TársrendezőPhoenix Polgári Társulás (Pozsony), Genderkutató központ (BTK Comenius Egyetem)
RészlegMagyarságkutatás