Megjelent Liszka József új könyve – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent Liszka József új könyve

Átmenetek (Folklór és nem-folklór határán) címmel újabb kötete jelent meg Liszka Józsefnek, a komáromi Etnológiai Központ igazgatójának. A Selye János Egyetem 288 oldalas kötete a Monographiae Comaromienses sorozat 12. darabjaként a neves etnológus tanulmányait adja közre az alábbi tematikai körökbe csoportosítva: Egy (nép)mese alakváltozásai; Adalék a népköltészeti alkotások terjedési mechanizmusához; Egy ponyvaballada és forrásvidéke; Paraszti írásbeliség: a szájhagyománytól az írásbeliségig és vissza?; Szóbeliség és könyvkultúra; Egy folklórjelenség és mai folklorizmusai. A problémafelvezető bevezető terminológiai kérdéseket tisztáz, a tanulmányokat átfogó összegzés követi, a kötetet szakbibliográfiai adatok és melléklet zárja.

liszka_atmenetek

Dátum2014-03-11
RészlegEtnológiai Központ