Mindennapok Tudománya – A csehszlovákiai magyarok 1944 után – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Mindennapok Tudománya – A csehszlovákiai magyarok 1944 után

Sorozatunk következő részében Popély Árpád történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Történeti Kutatások Részlegének munkatársa mutatkozik be. Kutatási területe a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni történelme (a hontalanság éveinek időszaka, a lakosságcsere, a reszlovakizáció, a csehországi deportálás kérdésköre, a kommunista hatalomátvétel utáni korszak, a sztálinizmus évei hazánkban, az 1956-os forradalom csehszlovákiai magyar vonatkozásban, az 1968-as prágai tavasz, valamint az 1989-es rendszerváltás magyar vonatkozású eseményei). Popély Árpád eddigi kutatómunkája során elkészítette a csehszlovákiai magyarok kronológiáját 1944-től 1992-ig (az ország szétválásáig), de számos dokumentumgyűjtemény szerzőjeként is ismert. Pedagógusként korábban a pozsonyi Duna utcai gimnáziumban tevékenykedett, jelenleg a komáromi Selye János Egyetem Történelem Tanszékének adjunktusa.

Dátum2015-11-17
RészlegTörténeti Kutatások Részlege