Megjelent L. Juhász Ilona új könyve – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent L. Juhász Ilona új könyve

A napokban látott napvilágot L. Juhász Ilona Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz… Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Adalékok az első világháborús migráció történetéhez című könyve a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának Notitia historico-ethnologica című sorozata 6. köteteként. A szerző, az Etnológiai Központ tudományos munkatársa könyvében az első világháború ideje alatt a mai Szlovákia területére érkező erdélyi menekültek kapcsán olyan kérdésekre keresi a választ, mint például hová érkeztek menekültek, miképpen oldották meg a helyiek az ennek kapcsán felmerült különféle problémákat/feladatokat, hogyan készítették fel a lakosságot a menekültek érkezésére, hogyan szervezték meg a fogadásukat, elszállásolásukat, étkeztetésüket, az ifjúság iskoláztatását, a magukkal hozott állatok elhelyezését, hogyan és mikor utaztak vissza otthonukba, s nem utolsósorban: mindez milyen gazdasági terheket rótt ismét a kutatott terület lakosságára és így tovább. Fontosnak tartotta a sajtóban megjelent írások (hírek, versek, beszámolók stb.) szó szerinti hosszabb terjedelmű közlését, mivel ezek segítségével érzékeltetni lehet magát a korszellemet, az akkori nyelvezetet stb. Lényegében ezek a különféle műfajú írások töltik be az adott időszakban élt, s napjainkban már nem megszólaltatható adatközlők szerepét…

icu_konyv

Dátum2015-12-13
RészlegEtnológiai Központ