Megjelent Liszka József új kötete – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent Liszka József új kötete

A Szentháromság egy Isten dicsőségére… c. könyv a szlovákiai Kisalföld Szentháromság-kultuszát vizsgálja, elsődlegesen a szakrális kisemlékek tükrében. A fő cél ezek maradéktalan számbavétele volt, miközben kiegészítő anyagként bekerültek a kötetben a Szentháromság tiszteletével kapcsolatos egyéb adalékok is (patrocíniumok, a kápolna- és templombelsők Szentháromság-ábrázolásai, a Szentháromság a magán- és a közösségi áhítatban stb.). A kötet első része leíró és részben elemző jellegű, az egyes Szentháromság-ábrázolások ikonográfiai gyökereivel éppúgy foglalkozik, mint azok elterjedési körével. A második rész az adattár, amely alapvetően a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjában található Szakrális Kisemlék Archívum adatbázisán alapszik, és a szakrális kisemlékek technikai leírásait, adatait tartalmazza. A kapcsolódó kultusz és folklóranyag viszont a könyv első részébe került, így egy-egy objektum teljes megismeréséhez jó szolgálatot tehet a helynévmutató.

szentharomsag_borito

Dátum2016-02-02
RészlegEtnológiai Központ