Vyšla nová knižka Józsefa Liszku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšla nová knižka Józsefa Liszku

Autor vo svojej publikácii „Na slávu Najsvätejšej Trojice… Kult svätej Trojice v ľudovej nábožnosti Podunajskej nížiny v kontexte malých sakrálnych pamiatok“ prezentuje výsledky z viac ako desaťročného výskumu v oblasti sakrálnej etnológie. Knižka je významná aj tým, že táto téma v takomto širokom ponímaní a komplexnosti zatiaľ nebola skúmaná ani na Slovensku, ani v stredoeurópskom kontexte.

Prvá časť knižky má popisný a čiastočne analytický charakter, je venovaná rovnako ikonografickým koreňom vyobrazení Najsvätejšej Trojice ako aj ich rozšírenosti. Druhá časť publikácie obsahuje rôzne dáta o samotných vyobrazeniach a ich technický popis na základe záznamov komárňanského Archívu malých sakrálnych pamiatok Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín. Materiál o súvislostiach kultu Najsvätejšej Trojice a folklóru sa nachádza v prvej časti knižky, preto môže zoznam obcí na konci tiež poslúžiť k lepšej orientácii a dôkladnejšiemu spoznávaniu príslušných objektov.

szentharomsag_borito