Szlovákia lakosságának nemzetiségi és vallási összetétele az 1950. évi népszámlálás községsoros adatai alapján – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákia lakosságának nemzetiségi és vallási összetétele az 1950. évi népszámlálás községsoros adatai alapján

A 2020. évben a Kisebbségi Kulturális Alap (Szlovákia) anyagi támogatásban részesítette „A
Szlovákia lakosságának nemzetiségi és vallási összetétele az 1950. évi népszámlálás
községsoros adatai alapján” című projektet, melyet a Fórum Régiófejlesztési Központ nyújtott
be. A projekt vezetője Gyurgyík László, a Selye János Egyetem oktatója, a Fórum
Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa.

A projekt keretében került sor Szlovákia lakosságának nemzetiségi és vallási összetételére
vonatkozó 1950. évi népszámlálás községsoros adatainak a feldolgozására.
Az elvégzett tevékenység eredményeképpen eddig megjelent egy tanulmány a projekt
vezetője tollából a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2020/3. számában, egy ismertető az
Új Szó 2020. november 14-i számában, egy további tanulmány megjelenése a jövő évben
várható. A feldolgozott adatok alapján egy monográfia megjelenése is várható a 2021.
esztendőben.

A megjelent és a közeljövőben megjelenő publikációk hasznos segítséget jelenthetnek
Szlovákia lakossága etnodemográfiai folyamatainak megismerésében. Forrásként
használhatják társadalomkutatók, (főleg a nemzetiségek és felekezetek társadalmi
változásaival foglalkozók), médiaszakemberek, de az önkormányzatok munkatársai is.