Národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľov v roku 1950 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľov v roku 1950

V roku 2020 poskytol Fond na podporu kultúry národnostných menšín finančnú podporu pre realizáciu výskumného projektu “Národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľov z roku 1950”, ktorý predložilo Fórum centrum pre regionálny rozvoj. Riešiteľom projektu bol László Gyurgyík, pedagóg Univerzity Jánosa Selyeho a výskumný pracovník Fórum inštitútu pre výskum menšín.

V rámci projektu boli spracované údaje týkajúce sa národnostného a náboženského zloženia obyvateľstva Slovenska zo sčítania obyvateľov Slovenskej republiky z roku 1950. Výsledkami výskumu sú štúdia L. Gyurgyíka publikovaná v treťom čísle spoločenskovednej revue Fórum inštitútu za rok 2020 Fórum Társadalomtudományi Szemle 2020/3, článok o publikácii vyšiel v denníku Új Szó zo 14. novembra 2020 a ďalšia štúdia sa pripravuje na budúci rok. Na základe spracovaných údajov bude v roku 2021 publikovaná aj samostatná monografia.

Už zverejnené a pripravované publikácie môžu pomôcť pri spoznávaní etnodemografických procesov obyvateľstva Slovenska. Ako zdroj ich môžu využiť sociológovia (najmä tí, ktorí sa zaoberajú sociálnymi zmenami národností a náboženstiev), odborníci z médií, ale aj pracovníci miestnych samospráv.