Megjelent a Lokális és regionális monográfiák 9. kötete – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent a Lokális és regionális monográfiák 9. kötete

Könyvesboltunkban már kapható Gecse Annabella Gömör szíve című könyve. A kiadvány arra keresi a választ, hogy mit jelent a vallás és mit jelent a népi vallásosság? Képes-e a változásra, beépül-e a közösség értékrendjébe? Milyen jelenségek teszik láthatóvá? Képes-e túlélni évtizedes fenyegetettséget? Milyen kapcsolatban áll a hivatalos egyház a helyi vallásgyakorlással, képviselője tagjává válik-e a közösségnek? Szüksége van-e vallásra a mai embernek? A kutatás földrajzi kerete a Tornalja–Rimaszombat közötti terület kilenc katolikus faluja, időbeli metszete pedig a 20. század. A kötetben QR-kódok segítségével az egyházi zene laikus helyi és térségi változatába is belepillanthatunk.

 

Dátum2021-06-02
RészlegEtnológiai Központ