Vyšiel 9. zväzok Miestnych a regionálnych monografií – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšiel 9. zväzok Miestnych a regionálnych monografií

Kniha Gömör szíve [Srdce Gemera] od Annabelly Gecse je už k dispozícii v našom online kníhkupectve. Publikácia sa pokúša odpovedať na otázku, čo znamená náboženstvo a čo je ľudová religiozita. Je schopná zmeny, je integrovaná do hodnôt komunity? Aké javy ju zviditeľňujú? Dokáže prežiť desaťročia ohrozenosti? Aký je vzťah medzi oficiálnou cirkvou a miestnou náboženskou praxou, stáva sa jej reprezentant členom spoločenstva? Je náboženstvo pre dnešných ľudí potrebné? Geografickým rámcom výskumu je deväť katolíckych obcí v oblasti medzi Tornaľou a Rimavskou Sobotou, časovým prierezom je 20. storočie. Zväzok ponúka aj pohľad na laické miestne a regionálne verzie duchovnej hudby prostredníctvom QR kódov.

Dátum2021-06-02
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie