Vyšlo prvé tohtoročné číslo nášho spoločenskovedného časopisu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo prvé tohtoročné číslo nášho spoločenskovedného časopisu

Vyberáme z obsahu prvého tohtoročného čísla Fórum Társadalomtudományi Szemle [Fórum Spoločenskovedná revue]: István Csernicskó a Enikő Tóth-Orosz: O jazykových právach vo vzdelávaní a verejnej správe. Miklós Kontra: Poznámky k pojmu materinský jazyk. Orsolya Kusala: Analýza jazykových postojov. Gábor Sztancs: Prípadová štúdia o regionálnych dôsledkoch kolapsu Uhorska na konci roku 1918. András Mészáros: „Paralelné príbehy“. Karolina Lendák-Kabók: Vplyv rodovej a etnickej príslušnosti na príležitosti žien z etnických menšín. Rozhovor Károlya J. Mészárosa: Pál Németh a ženská hádzaná v Topoľníkoch.

Možnosť objednania: https://eshop.foruminst.sk/index.php?route=product/product&product_id=333

Dátum2021-03-01
OddelenieOddelenie publikačnej činnosti