Vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle (2021/2) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle (2021/2)

Obsahuje štúdiu Józsefa Liszku o „posvätných odpadkoch“; Attilu Simona o prvých týždňoch revolúcie 1918–19 v Lučenci, Rimavskej Sobote a Rožňave; Attilu Godzsáka o straníckych preferenciách dolnozemských slovenských obcí; Anny Kara o dedičstve Lászlóa Mécsa a jeho básnickej databáze; Róberta Gyulu Dudása o maďarskom obraze tradičnej diaspóry; Gabrielly Mádi o menšinovom postavení na Zakarpatsku medzi dvoma vojnami; Dóry Mierka o národnostnom vysielaní v slovenskej verejnoprávnej televízii; Lászlóa Fülöpa o závete grófky Katy Pálffy. Rozsiahlu analýzu (v maďarčine) Attilu Bakiho a Lászlóa Gyurovszkého o maďarských voličoch a maďarských stranách na Slovensku v rokoch 1990–2020 si môžete zakúpiť aj v sídle Fórum inštitútu alebo na https://eshop.foruminst.sk.

Dátum2021-06-09
OddelenieKiadói részleg