Vysoké štátne vyznamenanie in memoriam pre Károlya Tótha – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vysoké štátne vyznamenanie in memoriam pre Károlya Tótha

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 27. júna 2021 Károlyovi Tóthovi, zakladajúcemu riaditeľovi Fórum inštitútu pre výskum menšín, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za podporu interetnického a interkultúrneho porozumenia. Károly Tóth bol ocenený za prínos pri demokratickej transformácii v našej krajine a za úsilie v záujme rozvoja maďarskej občianskej spoločnosti na Slovensku. Ocenenie pre zakladateľa nášho inštitútu je zároveň uznaním práce, ktorú Fórum inštitút pre výskum menšín vykonáva od svojho založenia v roku 1996. Cenu odovzdala prezidentka republiky Eleonóre Sándor, vdove po Károlyovi Tóthovi.

(titulná fotografia – foto TASR)

Dátum2021-06-27
Priestorové údajePozsony
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet