Sebő Bugár Beáta – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Sebő Bugár Beáta

Titulus:Mgr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1975, Dunaszerdahely
Tanulmányok, végzettség:
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Kara (Bc., művelődésszervező szak)
 • Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet (Mgr., művelődésszervező szak)
Munkakör, beosztás:könyvtáros, dokumentátor
Elérhetőség:bibliohungarica@gmail.com

Életrajz

A dunaszerdahelyi Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1993-ban. Az érettségi után a pozsonyi Információs Továbbképző Irodánál szakmai továbbképzésen vett részt a számítógép-kezelés alapjai – angol nyelv szakirányon.

Főiskolai oklevelet a győri Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Karán művelődésszervező szakon szerzett 2002-ben. Egyetemi művelődésszervezői oklevelet a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetben szerzett 2004-ben. 1994 decemberétől a dunaszerdahelyi Ambropek cégnél dolgozott. 1996-ban a dunaszerdahelyi REGIS vállalatnál volt technikai munkatárs.

1998 novemberétől a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtáros dokumentátora. Feladatai közé tartozik az adattárak feldolgozása, könyvek és folyóiratok rendszerezése, feldolgozása, adatbázisok feltöltése, kezelése, könyvtárszervezés, kutatók munkájának segítése, kapcsolattartás más intézményekkel. 2009-ig végezte a Magyar Elektronikus Könyvtár szlovákiai magyar adatbázisának feltöltését.

2009-ben a pozsonyi Tudományos-Műszaki Információs Központban elvégezte a könyvtárosi minimum rekvalifikációs tanfolyamot. 2009 óta tagja a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének és rendszeresen részt vesz az általuk szervezett képzéseken (Könyvtári Intézet, Budapest).

Tanulmányok

Bibliográfiák

Egyéb

 • Roncz Melinda–Sebő Bugár Beáta: Egy kutatókönyvtár mindennapjai. Bibliotheca Hungarica, a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/1. sz., 85–92. p. ISSN 1335-4361
 • Roncz Melinda–Sebő Bugár Beáta: A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Könyvtárvilág, MKE webmagazinja, 2015/5. szám. (http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/11/a-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-egyesulete/2605/)
 • Matus Éva–Sebő Beáta–Végh Annamária: A Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/4. sz., 69–82. p. ISSN 1335-4361

Bibliográfia

 • Bereck Zsuzsanna−Sebő Bugár Beáta (összeállította):Tőzsér Árpád személyi bibliográfiája. (folyamatosan bővül), (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Roncz Melinda–Sebő Beáta–Vermes Annamária (összeállította): Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája.  Somorja, 2017. (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Sebő Beáta (szerkesztette), Végh László (összeállította): Janics Kálmán (1912–2003) bibliográfiája. Belső kiadvány, 2013. (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Sebő Beáta (szerkesztette), Végh László (összeállította): Janics Kálmán (1912–2003) bibliográfiája. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2013/3. sz., 127–131. p. ISSN 1335-4361
 • Bereck Zsuzsanna–Sebő Bugár Beáta: Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája (1948–2003). (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Bereck Zsuzsanna–Sebő Bugár Beáta–Végh Annamária (összeállította): Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája. In. Szalatnai Rezső:  Elfelejtett esszék. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum, 123–165. p. ISBN 80-8062-229-9,  (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)

Repertórium

 • Roncz Melinda−Sebő Bugár Beáta: Új Élet repertórium. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016. Belső kiadvány.  (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)

Munkatárs

 • Végh László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). 1. köt. Dunaszerdahely, 2000, Lilium Aurum, 415 p. ISBN 80-8062-085-7
 • Végh László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). 2. köt. Dunaszerdahely, 2000, Lilium Aurum, 817 p. ISBN 80-8062-086-5
 • Lilium Aurum 10 év. Repertórium. Dunaszerdahely, 2001, Lilium Aurum, 62 p. ISBN 80-8062-107-1
 • Végh László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményének katalógusa (1918–2002).  Összeáll. Végh László. Dunaszerdahely: Lilium Aurum; Somorja, 2002, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 120 p. ISBN 80-8062-153-5

Mutatók

 • Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája: 1944–1992. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 708 p. ISBN 80-89249-03-5
 • Csanda Gábor–Tóth Károly (szerk.): Kultúra (1989–2006). Magyarok Szlovákiában, III. kötet.  Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 325 p. ISBN 80-89249-05-1
 • L. Juhász Ilona: „Fába róva, földbe ütve…”: A kopjafák/ emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet; Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005. 287 p. ISBN 80-8062-286-8
KategóriaMunkatársak
Címkebh