A magyar kisebbség és nemzeti kultúrák kölcsönhatása – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A magyar kisebbség és nemzeti kultúrák kölcsönhatása

A magyar kisebbség és nemzeti kultúrák kölcsönhatása

A projektum a magyarok és szlovákok nemzeti kultúráinak kölcsönhatását vizsgálja különös tekintettel a politikai kultúrára valamint a magyar kisebbség szerepét a folyamatban. A két nemzet kultúrájában, a politikait is beleértve, számos hasonló elem jelent meg, amelyek segíthetnék a felek együttműködésének olyan formáinak kialakítását, amelyek az Európai unió keretein belül is hatékonyak volnának, erősítenék az uniót, valamint hozzájárulnának a két nemzet politikai kultúrájának továbbfejődéséhez. A huszonegyedik században térségünk új kihívások előtt áll. A kisebbségek, különösen a magyar, segíthetnek a színvonalas válaszok kidolgozásában.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2018-január
Befejezés éve2018-december
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőÖllös László
Idei terv

2018 január – május: a szakirodalom és a forrásanyag tanulmányozása
2018 június – szeptember: az első szövegváltozat elkészítése
2018 szeptember – december: a tanulmány véglegesítése, közzététele, valamint konferencián történő bemutatása.

Eddigi eredmények

A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány megjelenik. Tézisei tudományos konferenciákon hangoznak el az év folyamán.