Maďarská menšina a interakcia kultúr národov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Maďarská menšina a interakcia kultúr národov

Maďarská menšina a interakcia kultúr národov

Projekt sa zaoberá s výskumom interakcie národných kultúr Maďarov a Slovákov s dôrazom na politickú kultúru, rolou a možnosťami maďarskej menšiny v tomto procese. V kultúre týchto národov, vrátane politickej kultúry, sa vyskytujú viaceré prvky, ktoré sú podobné, a ktoré by mohli pomôcť vo vypracovaní takých foriem spolupráce, ktoré by boli efektívne v Európskej únii a úniu by posilňovali, a zároveň by prispeli k ďalšiemu rozvoju politickej kultúry Slovákov a Maďarov. V 21. storočí náš región ako aj celá Európa stojí pred novými výzvami. Menšiny, obzvlášť Maďari na Slovensku môžu pomôcť pri vypracovaní kvalitných odpovedí.

OznačenéVýskum
Od roku2018-január
Do roku2018-december
OddelenieOddelenie sociologického a demografického výskumu
LíderÖllös László
Plán

Január – máj 2018: štúdium odbornej literatúry a prameňov.

Jún – september 2018: príprava prvej verzie odborného textu.

September – december 2018: dokončenie štúdie, jej zverejnenie a prezentácia výsledkov výskumu na konferencii.

Výsledok

Štúdia obsahujúca výsledky výskumu bude publikovaná. Tézy sa objavia aj na vedeckých konferenciách. Téma projektu je dôležitou súčasťou problematiky interakcie národov v Európskej únii.