A Nemzetgyűlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Telepítési Bizottságai és a magyar kisebbség 1945-1948 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Nemzetgyűlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Telepítési Bizottságai és a magyar kisebbség 1945-1948

A Nemzetgyűlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Telepítési Bizottságai és a magyar kisebbség 1945-1948

A háború utáni évek a szlovákiai magyarság történetének legfeldolgozottabb fejezetei közé tartoznak. Ennek ellenére továbbra is létezik néhány olyan kérdés, amely a mai napig kívül maradt a szlovák, ill. a magyar történetírás érdeklődési körén. Ezek közé tartozik a Nemzetgyűlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Telepítési Bizottságának tevékenysége. E bizottságoknak jelentős szerepük volt a német és magyar lakosság kitelepítésének, valamint a határvidék betelepítésének irányításában és ellenőrzésében. A kutatás célja ezért a Telepítési Bizottságok tevékenységének – természetesen mindenekelőtt a magyar kisebbség szempontjából történő – feldolgozása volt. Mivel a témával a szakirodalom mindezidáig nem foglalkozott, a kutatás levéltári kutatómunkát, valamint a korabeli szlovák és cseh sajtó áttanulmányozását igényelte. Az SZNT Telepítési Bizottságának anyagai a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban, a Nemzetgyűlés Telepítési Bizottságának anyagai a Cseh Parlament Képviselőházának Levéltárában vannak elhelyezve, ezért a levéltári kutatásokat Pozsonyban és Prágában folytattuk. A korabeli sajtótermékek közül többek között a szlovák Pravda, Čas és Národná obroda, valamint a cseh Rudé právo, Právo lidu, Svobodné slovo és Svobodné noviny áttanulmányozására került sor. A kutatás eredményeit az elkövetkező években tanulmányok formájában tervezzük közreadni.

CímkézveKézirat előkészítése
Kezdés éve2018-01
Befejezés éve2018-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőPopély Árpád
Idei terv
  1. február – április: A kutatás kezdete, a szakirodalom feldolgozása
  2. május – július: Kutatás a szlovák levéltárakban és a korabeli szlovák sajtó átnézése
  3. augusztus – szeptember: Kutatás a cseh levéltárakban és a korabeli cseh sajtó átnézése

2018. november – december: A levéltári és a sajtóanyag tudományos feldolgozása

Eddigi eredmények

A kutatás eredményei a tervek szerint tanulmány formájában lesznek közzétéve.