Osídľovacie výbory Národného zhromaždenia a SNR a maďarská menšina v rokoch 1945 – 1948 – vedecký výskum – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Osídľovacie výbory Národného zhromaždenia a SNR a maďarská menšina v rokoch 1945 – 1948 – vedecký výskum

Osídľovacie výbory Národného zhromaždenia a SNR a maďarská menšina v rokoch 1945 – 1948 – vedecký výskum

Povojnové roky právom môžeme považovať za najviac spracované obdobie dejín maďarskej menšiny na Slovensku. Napriek tomu predsa len existuje niekoľko otázok, ktoré až dodnes zostali mimo záujmu slovenskej, či maďarskej historiografie. Medzi také patrí aj činnosť osídľovacích výborov vtedajších zákonodarných orgánov, čiže Národného zhromaždenia v Prahe a Slovenskej národnej rady v Bratislave. Obidva výbory mali veľký význam v riadení a kontrole vysídlenia nemeckého a maďarského obyvateľstva z Československa a osídľovania českého, resp. slovenského pohraničia. Cieľom projektu je preto spracovanie činnosti osídľovacích výborov, samozrejme predovšetkým z pohľadu maďarskej menšiny a ich účasti v riadení odsunu maďarského obyvateľstva z krajiny.

OznačenéDokumentačná činnosť / Príprava rukopisu
Od roku2018-február
Do roku2018-december
OddelenieOddelenie historického výskumu
LíderPopély Árpád
Plán

Február – apríl 2018 – Začiatok výskumu, spracovanie odbornej literatúry

Máj – júl 2018 – Výskum v slovenských archívoch a spracovanie dobovej slovenskej tlače

August – september 2018 – Výskum v českých archívoch v Prahe, spracovanie dobovej českej tlače a v Bratislave neprístupnej českej literatúry

Október – december 2018 – vedecké spracovanie archívneho a tlačového materiálu

Výsledok

Podľa perspektívneho plánu výsledky výskumu budú uverejnené po skončení výskumu v odborných štúdiách.