A szlovákiai magyar nyelvváltozat mint identitásformáló tényező a jövő értelmisége körében – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyar nyelvváltozat mint identitásformáló tényező a jövő értelmisége körében

A szlovákiai magyar nyelvváltozat mint identitásformáló tényező a jövő értelmisége körében

Az elmúlt 30 évben létrejött egy olyan elméleti keret, amely alapján az 1920-tól eltelt időszak nyelvi változásait a magyar nyelvre vonatkozóan Magyarországon és további hét országban vizsgálni, kutatni, értelmezni lehet. A magyar nyelv többközpontúsága ma már elfogadott tény a magyar nyelvészek körében. A magyar nyelv többközpontúként való felfogása felveti a nemzetiségi közösségeknek az általuk használt nyelvváltozathoz való viszonya vizsgálatának szükségességét, milyen mértékben vált a kisebbségek – jelen esetben a szlovákiai magyar kisebbség csoportidentitásának részévé vagy identitásának alakítójává.

CímkézveKonferencia
Kezdés éve2018-február
Befejezés éve2018-december
RészlegGramma Nyelvi Iroda
ProgramvezetőVančo Ildikó
Idei terv

2018. febr.: A kérdőív elkészítése
2018 márc. 1 – ápr. 30: A kérdőív lekérdezése
2018. május 1- május 31. az adatbázis elkészítése, az adatok feldolgozása
2018. jún. 1 – dec. 31. a kapott eredmények feldolgozása, konferencia előadások és publikációk megírása

Eddigi eredmények

adatbázis elkészítése, az adatok elemzése, konferencia előadások:
World-Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties: Pluricentric
Languages in Europe in Contact and Conflict. Nitra, Slovakia, June 21-23, 2018.
Publikáció a konferenciakötetben, kiadó: Peter Lang
20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Károli
Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA