Regionálna varieta maďarského jazyka na Slovensku ako faktor formovania identity u príslušníkov budúcej inteligencie – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Regionálna varieta maďarského jazyka na Slovensku ako faktor formovania identity u príslušníkov budúcej inteligencie

Regionálna varieta maďarského jazyka na Slovensku ako faktor formovania identity u príslušníkov budúcej inteligencie

Az elmúlt 30 évben létrejött egy olyan elméleti keret, amely alapján az 1920-tól eltelt időszak nyelvi változásait a magyar nyelvre vonatkozóan Magyarországon és további hét országban vizsgálni, kutatni, értelmezni lehet. A magyar nyelv többközpontúsága ma már elfogadott tény a magyar nyelvészek körében. A magyar nyelv többközpontúként való felfogása felveti a nemzetiségi közösségeknek az általuk használt nyelvváltozathoz való viszonya vizsgálatának szükségességét, milyen mértékben vált a kisebbségek – jelen esetben a szlovákiai magyar kisebbség csoportidentitásának részévé vagy identitásának alakítójává.

OznačenéDatabázy / Dokumentačná činnosť / Konferencia @sk
Od roku2018-február
Do roku2018-december
OddelenieJazyková kancelária Gramma
LíderVančo Ildikó
Plán

2018. febr.: A kérdőív elkészítése
2018 márc. 1 – ápr. 30: A kérdőív lekérdezése
2018. május 1- május 31. az adatbázis elkészítése, az adatok feldolgozása
2018. jún. 1 – dec. 31. a kapott eredmények feldolgozása, konferencia előadások és publikációk megírása

Výsledok

adatbázis elkészítése, az adatok elemzése, konferencia előadások:
World-Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties: Pluricentric
Languages in Europe in Contact and Conflict. Nitra, Slovakia, June 21-23, 2018.
Publikáció a konferenciakötetben, kiadó: Peter Lang
20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Károli
Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA