A szlovákiai magyarok kulturális részvétele és kulturális identitása – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyarok kulturális részvétele és kulturális identitása

A szlovákiai magyarok kulturális részvétele és kulturális identitása

A projektum célja a szlovákiai magyarok kulturális részvételének és kulturális identitásának komplex feltérképezése, és azok széles társadalmi összefüggésekben való értelmezése. A projektum három részből áll. Az első, meghatározó részét egy kérdőíves, ezres mintán megvalósuló kérdőíves kutatás képezi, amely a szlovákiai magyarok kulturális fogyasztását és preferenciáit vizsgálja.

A második része egy visszatekintő szekundáris analízis, amely célja az elmúlt 25 év olyan adatainak feldolgozása, amelyek a szlovákiai magyarok múltbeli kulturális részvételéről adhatnak számot, így adva kontinuitást az aktuális adatoknak. A harmadik rész a kulturális részvétel problematikáját szélesebb társadalmi összefüggésekbe helyezi, és a képet ad azokról a rendszerváltás óta lezajlott társadalmi folyamatokról, amelyek a szlovákiai magyarságot alakították.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2021-március
Befejezés éve2021-december
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőMrva Marianna
RésztvevőkLampl Zsuzsanna, Öllős László
Idei terv

Március– augusztus: előkészületi fázis – kutatásra való elméleti felkészülés, kutatási terv kidolgozása, kérdőív előkészítése, kutatási minta meghatározása, kérdezőbiztosok mobilizációja és felkészítése

Szeptember: adatgyűjtés – kérdőíves adatgyűjtés, szekundáris adatok gyűjtése

Október: kérdőívek formális és logikai ellenőrzése, az adatok számítógépes bevitele, szekundáris adatok elemzése

November – december: zárójelentés

Eddigi eredmények

Zárójelentés

Támogatók

Kisebbségi Kulturális Alap