A szlovákiai magyarok szociológiája – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyarok szociológiája

A szlovákiai magyarok szociológiája

A kötet négy fejezetből áll. Az első fejezet (Kiindulópontok) három részre tagolódik. Az első rész a „szlovákiai magyar” fogalom konceptualizálását tartalmazza. Ki ő? Mit jelent a „szlovákiai” és mit a „magyar”? A harmadik rész a hármas konfigurációnak nevezett társadalmi közeg elemeinek politikai kiindulópontjaival foglalkozik. A második fejezet a 2011. évi népszámlálás statisztikai adatainak elemzését nyújtja. A harmadik rész a szlovákiai magyarok empirikus kutatásainak eredményeire épül. A negyedik fejezetben (Melléklet) egy a témára vonatkozó önálló tanulmány kapott helyet.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2018-február
Befejezés éve2018-május
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőLampl Zsuzsanna
RésztvevőkCsanda Gábor
Idei terv

2018. február–március: a kézirat előkészítése
2018. április: szerkesztési munkálatok
2018. május: tördelés
2018. május: nyomdai munkálatok

Eddigi eredmények

180 oldalas monográfia táblázatokkal és grafikonokkal.
Könyvbemutató:
Somorja, 2018. június