Sociológia Maďarov na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Sociológia Maďarov na Slovensku

Sociológia Maďarov na Slovensku

Kniha je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola s názvom Východiská pozostáva z troch častí. Najprv sa venuje konceptualizácii pojmu „slovenský Maďar“. Kto to je? Čo znamená „slovenský“ a čo znamená „Maďar“? Tretia časť sa zaoberá politickým rámcom pôsobenia triadickej konfigurácie. Druhá kapitola je venovaná podrobnej analýze štatistických údajov zo sčítania ľudu v roku 2011. Základom tretej kapitoly sú výsledky empirických výskumov slovenských Maďarov. V štvrtej kapitole (Príloha) nachádzame osobitnú štúdiu o danej téme.

OznačenéPublikácia
Od roku2018-február
Do roku2018-május
OddelenieOddelenie sociologického a demografického výskumu
LíderLampl Zsuzsanna
ÚčastníciCsanda Gábor
Plán

Február – marec 2018: príprava rukopisu
Apríl 2018: editorské práce
Máj 2018: zalamovanie
Máj 2018: tlačiarenské práce

Výsledok

Monografia s rozsahom 180 strán s tabuľkami a grafmi.
Prezentácia:
Šamorín, jún 2018