Baťa-cipős magyarok (A szlovákiai magyarok népi kultúrájának alakulása a 20. században) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Baťa-cipős magyarok (A szlovákiai magyarok népi kultúrájának alakulása a 20. században)

Baťa-cipős magyarok (A szlovákiai magyarok népi kultúrájának alakulása a 20. században)

A projektum arra tesz kísérletet, hogy a szlovákiai magyarok 20. századi populáris kultúrájában végbement változásokat, a magyarországitól (ill. a többi „utódállambeli” magyar népcsoportoktól) eltérő fejlődési tendenciákat egyrészt dokumentálja, másrészt ezen eltérések okaira választ adjon. 1918 után a magyarországi és az „utódállamokbeli” magyarok népi/populáris kultúráját más és más külső/felső hatások érték, s többek között ezen hatások nyomán e kultúrák alakulása is különböző irányokat vett. Ezeken belül is sajátos hely illeti meg a szlovákiai magyarok populáris kultúráját, amely 1918 előtt rendkívül tagolt volt. 1918-at követően több szakaszban is bizonyos homogenizálódási folyamat játszódott le, aminek hatására pl. a Csallóköz és Mátyusföld kultúrája közelített Nógrád, Gömör, vagy éppenséggel a Felső-Bodrogköz populáris kultúrájához. 1989 után különböző okok miatt ez a homogenizálódási folyamat megállni, de legalábbis lelassulni látszik, és sok esetben ismét a differenciálódási tendenciák erősödnek fel.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2008-01
Befejezés éve2008-12
RészlegBaťa-cipős magyarok (A szlovákiai magyarok népi kultúrájának alakulása a 20. században)
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ
RésztvevőkLiszka József
Eddigi eredmények

Az eredmények a Popuiláris kultúra (Somorja 2010) cimű kötet anyagába épültek be.