Maďari v Baťovej obuvi (Formovanie tradičnej kultúry Maďarov na Slovensku v 20. storočí)

Maďari v Baťovej obuvi (Formovanie tradičnej kultúry Maďarov na Slovensku v 20. storočí)

OznačenéVýskum / Výskum
Od roku2008-01
Do roku2008-12
OddelenieMaďari v Baťovej obuvi (Formovanie tradičnej kultúry Maďarov na Slovensku v 20. storočí)