Dél-Szlovákia kétnyelvűsége – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Dél-Szlovákia kétnyelvűsége

Dél-Szlovákia kétnyelvűsége

A projekt célja Dél-Szlovákia kétnyelvűségének feltérképezése, azé a területé, amely két autochton nemzetiség lakóhelye. A tervezett kutatási projekt terepmunkával nyert adatgyűjtésen alapul. A terepmunka Dél-Szlovákia 4, meghatározott szempontok szerint kiválasztott városában van eltervezve (Komárom, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Vágsellye). Az adatgyűjtés módja olyan kérdőíves felmérés, amely során szociolingvisztikai, szociológiai és szociál-pszichológiai jellegű változók képezik a vizsgálat tárgyát. A kutatási projekt kvótajegye az adatközlők nemzetisége/első nyelve, mivel a projekt célja megállapítani az adatközlők véleménybeli orientálódását és attitűdjeit a kétnyelvűséghez, nemzeti önmeghatározásához és az adott település lakossága asszimilációs tendenciáihoz.

A kutatás egyik résztémája kiválasztott helyi önkormányzatok kétnyelvűségének feltérképezése Dél-Szlovákiában. A kutatás olyan településekre terjed ki, amelyeken a magyar nemzetiségű lakosok százalékos aránya eléri a 20%-ot; ennek alapján a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény érvényesíthető az adott településen. Az önkormányzatok kétnyelvűségének felmérése az intézmények kül- és beltéri feliratainak nyelvére, az intézményeknek a kisebbséghez tartozó ügyfelekkel folytatott szóbeli és írásbeli kommunikációjának nyelvére, az önkormányzat alkalmazottainak egymással való belső kommunikációjának nyelvére, valamint az önkormányzatok által használt kommunikációs eszközök nyelvére irányul.

CímkézveKézirat előkészítése / Kutatás
Kezdés éve2018-április
Befejezés éve2021-december
RészlegGramma Nyelvi Iroda
ProgramvezetőSimon Szabolcs, Misad Katalin, Németh Takács Henrietta
RésztvevőkGyőri Baková Eva, Misad Katalin, Németh Takács Henrietta
Idei terv

2021. január – február: szakirodalom tanulmányozása, a vonatkozó szakirodalom elemzése
2021. március–június: a helyi önkormányzatok kétnyelvűségének felmérése a kiválasztott településeken
2021. július–október: az adatok feldolgozása, elemzés, adatbázis készítése
2021. november–december: – szakmai anyagok elkészítése az adatok elemzése alapján, esettanulmányok megírása

2018. április – július: adatgyűjtés, terepmunka
2018. augusztus – október: az adatok statisztikai feldolgozása, elemzése
2018. november – december: a projekt kimenetének realizálása

Eddigi eredmények

esettanulmány (cca. 40 000 karakter; esetleg részleteiben is publikált változatokban; konferenciakötetekben vagy tudományos folyóiratokban)