Holokauszt Dél-Szlovákiában – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Holokauszt Dél-Szlovákiában

Holokauszt Dél-Szlovákiában

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Holokauszt Dél-Szlovákiában elnevezésű projektje, amely a Holokauszt Emlékév 2014 program támogatásával valósulhatott meg, több célt is tűzött ki maga elé. Egyrészt a téma történeti feltárásának elindítását, amelynek legfontosabb elemét a dél-szlovákiai holokauszt forrásainak összegyűjtése, digitalizálása jelentette.  A kutatásban 5 kutató vett részt, akik a komáromi, az érsekújvári a lévai, a dunaszerdahelyi és a nógrádi (Losonc és Fülek) holokauszt forrásait igyekeztek feltárni. A több hónapon keresztül zajló kutatás eredményét a Fórum intézet digitális archívumában elhelyezett források és a kutatás alapján elkészített (magyar és szlovák nyelvű) tanulmányok jelenti.

Az elkészült tanulmányok a Fórum Társadalomtudományi Szemlében jelentek illetve jelennek meg a közeljövőben. E mellett, hogy a szélesebb közvélemény számára is elérhetővé hozzuk az eredményeket, az Új Szó című napilapban is több írást jelentettünk meg a témában.

Május 22-én 09.30 órai kezdettel a kassai Állami Tudományos Könyvtár nagytermében került sor a Holokauszt Dél-Szlovákiában című nemzetközi tudományos konferenciára, amely elsősorban az 1938-as első bécsi döntéssel a Magyar Királysághoz visszacsatolt területeken élő zsidóság sorsát igyekezett körüljárni. A programot, amely során 10 előadás hangzott el, végig zajlott nagy érdeklődés kísérte.

A projekt keretén belül emléktáblát avattunk annak a Kassán keresztül az országot elhagyó 137 transzport 402 ezer zsidó áldozatának és az ezekről titokban feljegyzést készítő Dr. Gasko Miklósnak és Vrancsik Istvánnak.

A háromnyelvű (szlovák, magyar, angol) emléktábla felavatására 2014. május 21-én került sor a kassai Fő utcán található Állami Tudományos Könyvtár előtt. A emléktábla jelentőségét növeli, hogy Kassán a mai napig nincs a nyilvános térben holokauszt emlékmű.

A projekt lehetséges folytatása:

Az intézet a tovább kívánja folyatni  A holokauszt Dél-Szlovákiában c. projektet, amelynek legfontosabb mozzanatát a dél-Szlovákia holokauszt forrásainak gyűjtése és digitalizálása valamint a téma válogatott forrásainak megjelentetése fogja jelenteni.

A projekt során a következőtudományos intézményekkel működtünk együtt:

– Holokauszt Dokumentációs Központ, Pozsony

– Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely, Budapest

– Állami Tudományos Könyvtár, Kassa

CímkézveKutatás
Kezdés éve2014-01
Befejezés éve2014-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőSimon Attila
RésztvevőkL. Juhász Ilona, Lang Tamás, Miroslav Michela, Baki Attila, Puntigán József
Eddigi eredmények

A dél-szlovákiai holokauszt forrásainak feltárása és digitalizálása jelenleg is folyik.
A program további céljai a kassai Állami Tudományos Könyvtár és Magyarország pozsonyi nagykövetségének 2014. május 21-22-én Kassán megtartott emlékünnepség során valósultak meg. A megemlékezés három rendezvényt foglalt magába.
2014. május 21-én, szerdán 16.00 órai kezdettel került sor annak az emléktáblának az leleplezésére, amelyet az Állami Tudományos Könyvtár Fő utcai homlokzatán helyeztek el, s amely a magyar holokauszt Kassán keresztül Auschwitzba szállított több mint 400 ezer áldozatának állít emléket. Az emléktábla leleplezése után a Tudományos Könyvtár épületében került sor Gaskó Miklós egykori kassai ügyvéd A bunker felett című naplójának bemutatására, amelyben a szerző a kassai zsidóság sorsát, a zsidók érdekében végzett saját tevékenységét dokumentálta.
Május 22-én 09.30 órai kezdettel a kassai Állami Tudományos Könyvtár nagytermében került sor a Holokauszt Dél-Szlovákiában című nemzetközi tudományos konferenciára, amely elsősorban az 1938-as első bécsi döntéssel a Magyar Királysághoz visszacsatolt területeken élő zsidóság sorsát igyekezett körüljárni.
A konferencián 10 előadásra került sor, magyarországi és szlovákiai előadók részvételével. Intézetünk munkatársai közül L. Juhász Ilona A holokauszt áldozatainak emlékjelei Szlovákiában címmel, Simon Attila pedig Kettős szorításban. A dél-szlovákiai zsidóság útja Trianontól Auschwitzig címmel tartott előadást. A konferenciát élénk vita zárta.

publikációk:

Simon Attila: Kettős szorításban. A dél-szlovákiai zsidóság Trianon és Auschwitz között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014, 4. sz. 3-15.

Szita Szabolcs: A vidéki zsidóság deportálása különös tekintettel a visszacsatolt területekre.  Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014, 4. sz. 17-24.

A Fórum kisebbségkutató intézet A Holokauszt Dél-Szlovákiában nevű programjával kapcsolatos információk – beleértve a konferencia előadásainak videóanyagát –az intézet honlapján érhetők el: https://foruminst.sk/2014/05/21/holokauszt-a-mai-del-szlovakia-teruleten-emlekunnepseg-a-magyarorszagi-zsidosag-deportalasanak-70-evforduloja-alkalmabol/