Temetkezési kultúra változásai két fennsíki településen: Szilicén és Borzován – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Temetkezési kultúra változásai két fennsíki településen: Szilicén és Borzován

Temetkezési kultúra változásai két fennsíki településen: Szilicén és Borzován

A szlovákiai magyarok temető- és temetkezési kultúrája változásainak kutatása a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának prioritásai közé tartozik. Egy-egy temető komplex dokumentálási anyagai fontos adalékok annak vizsgálatához, hogy miképpen befolyásolták az impériumváltások (1918, 1938, 1945), valamint az 1989-es rendszerváltás a szlovákiai magyarok temetkezési és temetőkultúráját, mint pl. a síremlékek feliratának nyelvét, a temetések ideológiai hátterét stb.

A Rozsnyói járás 2 településén: Szilicén és Borzován 2019-ben és 2020-ban végzett kutatás során a temetőkultúra és a temetkezési szokások változásait vizsgáltuk, valamint elvégeztük a két település temetőinek komplex dokumentálását. Az év folyamán az adatközlőkkel folytatott beszélgetések anyagának rendszerezésére, valamint a temetői sírfeliratok elemzését követően kerül sor a tervezett kötet írásának megkezdése.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2019-04
Befejezés éve2020-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőL. Juhász Ilona
RésztvevőkL. Juhász Ilona
Idei terv

A Rozsnyói járás 2 településén: Szilicén és Borzován 2019-ben és 2020-ban végzett kutatás során a temetőkultúra és a temetkezési szokások változásait vizsgáltuk, valamint elvégeztük a két település temetőinek komplex dokumentálását. Ebben az évben befejeződik az adatközlőkkel folytatott beszélgetések leírása, valamint a gyűjtött anyag rendszerezésére. Ezt követően került  sor az idén a tervezett kötet írásának megkezdésére. A kutatás végleges kimenete egy monográfia lesz a két település temetkezési kultúrájáról, annak változásairól az elmúlt 100 év során. A monográfia tartalmazza majd mindkét temető sírfeliratainak dokumentációját is.

Eddigi eredmények

A két település temetőinek teljes dokumentációja az adattár részére. A kutatás végleges kimenete egy monográfia lesz a két település temetkezési kultúrájáról, annak változásairól az elmúlt 100 év során. A monográfia tartalmazza majd mindkét temető sírfeliratainak dokumentációját is.