Zmeny pohrebnej kultúry v obciach Silica a Silická Brezová. Spracovanie materiálu výskumu uskutočneného v rokoch 2019 a 2020 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zmeny pohrebnej kultúry v obciach Silica a Silická Brezová. Spracovanie materiálu výskumu uskutočneného v rokoch 2019 a 2020

Zmeny pohrebnej kultúry v obciach Silica a Silická Brezová. Spracovanie materiálu výskumu uskutočneného v rokoch 2019 a 2020

Vo dvoch obciach okresu Rožňava, v Silici a v Silickej Brezovej sa v rokoch 2019 a 2020 uskutočnil komplexný výskum pohrebných zvykov a obyčajov a kultúry cintorína, čo znamená, že sa zdokumentovali všetky náhrobníky cintorínov v týchto dedinách, boli opísané doslovne všetky nápisy z náhrobníkov. V tomto roku plánujeme spracovať získaný dokumentačný materiál, medzi inými sa opisujú všetky rozhovory, ktoré sa uskutočnili s informátormi. Nakoniec sa uskutoční písanie monografie.

OznačenéDigitalizácia / Príprava rukopisu / Archív / Publikácia
Od roku2021-Apríl
Do roku2021-December
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie
LíderIlona L. Juhász
Plán

Apríl 2021 – december 2021
Spracovanie materiálu projektu uskutočneného v rokoch 2019 a 2020 a začatie písania plánovanej monografie.

Výsledok

Dokumentačný materiál výskumu pre archív Výskumného centra európskej etnológie v Komárne. Konečným výstupom bude monografia o zmenách pohrebných zvykov a obyčajov a kultúry pochovávania za posledných sto rokov v obidvoch obciach. Monografia bude obsahovať aj komplexnú dokumentáciu cintorínov.