Vallási élet Csehszlovákiában az 1950-es években – Duna menti esetek – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vallási élet Csehszlovákiában az 1950-es években – Duna menti esetek

20210909_1408

Vallási élet Csehszlovákiában az 1950-es években – Duna menti esetek

A vallási élet kutatása hasznos lehet abban, hogy megértsük, milyen változások zajlanak le az adott társadalomban egy-egy nagyobb politikai fordulatot követően. Az 1948-ban létrejött államszocialista rendszer Csehszlovákiában erőteljesen próbálta átformálni a társadalom vallási életét. Az erre a törekvésre adott válaszok nagyban különbözhettek aszerint, hogy melyik egyházakról, hívői és/vagy etnikai közösségekről volt szó az országban. A 2021-es kutatás során a Komárom és Párkány közti Duna menti római katolikus vagy református többséggel rendelkező falvak (Izsa, Pat, Dunaradvány, Dunamocs, Karva, Muzsla, Ebed) idős lakóival szeretnénk mélyinterjúkat készíteni annak érdekében, hogy minél több helyi példával próbáljuk felvázolni a korabeli folyamatokat. A projekt jellege mindenekelőtt a történeti etnológia területét érinti, amelyen belül megkülönböztetett figyelmet szentelünk a vallási élet, a politikai rendszer és a helyi közösségek közti kölcsönhatások vizsgálatának. A kutatás fontos járulékos eleme, hogy a korábbi időszakban a kollektivizáció jelenségét kutattuk Izsán és Ebeden, így az újabb téma segítségével mélyebben megérthetjük a korabeli társadalmi és kulturális viszonyok jellegét és dinamikáját a helyi közösségekben.

CímkézveSzerkesztés
Kezdés éve2021-február
Befejezés éve2021-december
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőVataščin Péter
Idei terv

2021 február – március: a kutatás kezdeti fázisa (a releváns szakirodalom áttekintése és feldolgozása, valamint konzultációk szlovák és magyar kollégákkal)
2021 április – szeptember: a kutatás fő része (terepmunka, interjúk készítése a helyi beszélgetőtársakkal, esetleges levéltári munka, fotódokumentáció készítése)
2021 október – december: a gyűjtött anyag feldolgozása és a projekt befejezése (a vonatkozó tanulmányok megírása, a komáromi Etnológiai Központ adatbázisainak bővítése, konferenciákon való előadás)

Eddigi eredmények

1. Tanulmányok az Acta Ethnologica Danubiana évkönyvben, valamint a Fórum Társadalomtudományi Szemle folyóiratban
2. Előadás tudományos konferenciákon, amennyiben lesznek ilyen események az idei évben
3. A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja Néprajzi Adattárának, valamint Fotótárának bővítése
4. Ismeretterjesztő cikkek és/vagy előadások különböző fórumokon (médiaszereplés, előadói esteken/beszélgetéseken való részvétel)