Náboženský život v 1950-tych rokoch v Československu – prípady na Podunajsku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Náboženský život v 1950-tych rokoch v Československu – prípady na Podunajsku

Náboženský život v 1950-tych rokoch v Československu – prípady na Podunajsku

Náboženský život z etnologického pohľadu je užitočnou témou ak chceme zistiť, aké zmeny sa odohrávajú počas vytvárania nového politického systému. V 1950-tych rokoch komunistický štát v Československu sa snažil čo najviac potlačiť a ovplyvňovať náboženstvo nielen v inštitucionálnej forme, ale aj v každodennom živote. Náš výskum by sa zameral na územie medzi Komárnom a Štúrovom, aby sme získali zopár poznatkov o tejto tematike. V dotknutých dedinách vtedy – aj dnes – žijú hlavne ľudia s rímskokatolíckym a kalvínskym vierovyznaním. Je dôležité napríklad určovať, aké stratégie boli používané na lokálnej úrovni proti štátu – alebo opačne: akým spôsobom bola akceptovaná štátna doktrína. Taký prístup by nám umožňoval identifikovať nielen rôzne zmeny v náboženskom živote, ale aj fungovanie politiky v menšinovom/lokálnom prostredí. Etnologický „pohľad“ v tomto prípade by znamenal, že tematický fókus by sa zameral na zvyky v rodinách a v miestnych komunitách; na spojenie medzi veriacimi, cirkvami a štátom atď.

OznačenéEditácia
Od roku2021-február
Do roku2021-december
OddelenieEtnológiai Központ
LíderVataščin Péter
Plán

01. 02. 2021 – 31. 03. 2021: začiatok výskumu (prehľad odbornej literatúry, konzultovanie s kolegami na Slovensku a v Česku);
01. 04. 2021 – 30. 09. 2021: hlavná časť výskumu (terénny výskum, rozhovory s informátormi, fotodokumentácia, výskum v archíve, príprava materiálu atď.);
01. 10. 2021 – 15. 12. 2021: spracovanie materiálu a zakončenie projektu (písanie článkov, prípadne prednášky na konferencie)

Výsledok

1. Publikácie v ročenke Výskumného centra európskej etnológie (Acta Ethnologica Danubiana), vo vedeckom časopise Fórum inštitútu pre výskum menšín (Fórum Társadalomtudományi Szemle)
2. Prednášky na vedeckých konferenciách na Slovensku alebo v zahraničí;
3. Vedecko-popularizačný článok v médiách (denník Új Szó)
4. Rozšírenie Archívu Výskumného centra európskej etnológie Fórum inštitútu pre výskum menšín v Komárne