Publications

Our publishing activities are focused on book and periodical publishing. We put emphasis on making available results of our research work. Our publications and editions can be ordered and purchased in our online bookstore.

Book Editions Description
Disputationes Samarienses (Sorozatszerkesztő: Csanda Gábor, Tóth Károly) Az intézetben megtartott, illetve az intézetben szervezett konferenciák, szakmai megbeszélések előadásai.
Interethnica (Sorozatszerkesztő: Liszka József) Az Etnológiai Központ sorozata a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek népi kultúrájáról és azok kölcsönhatásairól.
Lokális és regionális monográfiák (Sorozatszerkesztő: Liszka József) Az egyes településeket, kisebb régiókat néprajzi, népességi, gazdasági, etnikai, kulturális stb. szempontból feldolgozó teljességre törekvő monográfiák.
Miscellanea Bibliothecae Hungaricae (Sorozatszerkesztő: Végh László) A Bibliotheca Hungarika szerkesztésében megjelenő bibliográfiákat, repertóriumokat stb. közlő sorozat.
Nostra Tempora (Sorozatszerkesztő: Tóth Károly) A jelenkutatással kapcsolatos kutatási eredmények megjelentetésére szolgáló sorozat.
Notitia Historico-Ethnologica (Sorozatszerkesztő: Liszka József) Az Etnológiai Központ kiadványa, hosszabb tanulmányok, kisebb kötetek közzétételére szolgál.
Fontes Historiae Hungarorum (Sorozatszerkesztő: Popély Árpád, Simon Attila) Az intézet forráskiadvány-sorozata. Olyan 1918 utáni dokumentumokat jelentet meg, amelyek eddig ismeretlenek voltak a kutatók előtt is.
Jelek a térben (Sorozatszerkesztő: Liszka József) Színes, képes publikáció olyan tárgyi emlékekről, amelyek valamilyen formában a virtuális térhódítás eszközei a nemzeti kisebbségek körében.
Magyarok Szlovákiában (Sorozatszerkesztő: Tóth Károly) A szlovákiai magyarok kultúrájának, gazdaságának, oktatásügyének, identitásváltozásának, nyelvhasználatának, közéletének monografikus feldolgozásai.
Sorozaton kívül Önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen megjelentetett kiadványok, amelyek a sorozatainkhoz sem kötődnek.

 

Periodicals Description
Forum Social Review/Fórum Társadalomtudományi Szemle (Ed.: Gábor Csanda) 1999-től megjelenő negyedéves tudományos folyóirat. Az első két évben két, illetve három száma jelent meg, azóta rendszeresen negyedévenként jelenik meg.
Yearbooks Description
Acta Ethnologica Danubiana(Szerkesztő: Liszka József) Az Etnológiai Központ évkönyve.
Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában (Szerkesztő: Lelkes Gábor, Tóth Károly) A Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek életéről, intézményeiről, rendezvényeiről szóló évkönyv.

 

Our publications are available at eshop.foruminst.sk!

[toggle title=”Lokális és regionális monográfiák sorozat”]

 • Viga, Gyula (szerk.): Kisgéres. [Malý Horeš.] Dunaszerdahely, 2000, Lokális és regionális monográfiák 1, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 320 p. (magyarul)
 • Juhász, Ilona L.: Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. [Rudna I.] Dunaszerdahely, 2002, Lokális és regionális monográfiák 2, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 450 p. (magyarul)
 • Pukkai, László: Mátyusföld I. A gazdasági-társadalmi átrendeződések hatása a Galántai járás magyarságképének alakulására (1945–2000). [Matúšova zem I.] Dunaszerdahely, 2002, Lokális és regionális monográfiák 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 350 p. (magyarul)
 • Bukovszky, László (szerk.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig. [Matúšova zem II. Dejiny jedného regiónu 11. storočia od roku 1945.] Somorja – Dunaszerdahely, 2005, Lokális és regionális monográfiák 4, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó Veľké, 386 p. (magyarul)
 • Viga, Gyula (szerk.): Nagytárkány I. [Veľké Trakany I. Štúdiá k dejinám a národopisu obce.] Somorja–Komárom, 2006, Lokális és regionális monográfiák 5, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 504 p. (magyarul)
 • Szarka, László–Tóth, Károly (szerk.): Alsó- és Felsőszeli a 20. században. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. [Dolné a Horné Saliby v 20. storočíI. Sociografia dvoch obcí na Slovensku] Somorja–Komárom, 2010, Lokális és regionális monográfiák 6, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 216. p. (magyarul)
 • Angyal, Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza. [Samoty v Podunajskej nížine.] Somorja–Komárom, 2012, Lokális és regionális monográfiák 7, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 256 p. (magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Miscellanea Bibliothecae Hungaricae sorozat”]

 • Juhász, Ilona L. (szerk.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1987–1988). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1987–1988).] Dunaszerdahely, 1998, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 144 p. (magyarul, szlovákul és németül)
 • Juhász, Ilona L. (szerk.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1989–1990). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1989–1990).] Dunaszerdahely, 1999, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 160 p. (magyarul, szlovákul és németül)
 • Juhász, Ilona L. (szerk.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1991–1992).] Dunaszerdahely, 2000, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 218 p. (magyarul, szlovákul és németül)
 • Juhász, Ilona L. (szerk.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1993–1994). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1993–1994).] Dunaszerdahely, 2000, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 240 p. (magyarul, szlovákul és németül).
 • Végh, László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). [Bibliografia knižného fondu Bibliotheca Hungarica (1918–2000).] I–II kötet. Dunaszerdahely, 2000, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 5–6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 818 p. (magyarul)
 • Juhász, Ilona L. (szerk.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1995–1998). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1995–1998).] Dunaszerdahely, 2003, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 208 p. (magyarul, szlovákul és németül).
 • Juhász, Ilona L. (szerk.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999–2002). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1999–2002).] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 278 p. (magyarul, szlovákul és németül).
 • Simon, Attila (szerk.): A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002). [Výberová bibliografia dejín Maďarov na Slovensku (1990–2002).] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 9. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Nostra Tempora sorozat – sorozat”]

 • Petőcz, Kálmán: Választások és felosztások. A demokratikus választási rendszerek alapjai. Közigazgatási felosztások Szlovákia területén. [Voľby a deľby.] Dunaszerdahely, 1998, Nostra Tempora 1, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 218 p. (magyarul)
 • Lampl, Zsuzsanna: Vállalkozások és vállalkozók 1989 után. [Podnikania a podnikatelia po roku 1989.] Dunaszerdahely, 1999, Nostra Tempora 2, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 128 p. (magyarul, a szlovák nyelvű kiadás előkészületben)
 • Tóth, Károly (szerk.): Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai – 2000. december 7. [Prelom storočia.] Dunaszerdahely, 2001, Nostra Tempora 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 280 p. (magyarul)
 • Novák, Veronika (szerk.): Migrácia. Dunaszerdahely, 2001, Nostra Tempora 4, Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (szlovákul)
 • Novák, Veronika (szerk.): Migráció. [Migrácia.] Dunaszerdahely, 2001, Nostra Tempora 5, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 204 p. (magyarul)
 • Angyal, Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938. [Ochrana záujmov a sebaorganizovania sa.] Dunaszerdahely, 2002, Nostra Tempora 6, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 346 p. (magyarul)
 • Fedinec, Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. [Chronológia dejín Maďarov v Zakarpatskej rusi 1918–1944.] Dunaszerdahely, 2002, Nostra Tempora 7, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 536 p. (magyarul)
 • Torsello, Davide–Papp Melinda: Social networks in movement. Dunaszerdahely, 2003, Nostra Tempora 8, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, p. 256 (angolul)
 • Kovács, Éva: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között. [Ambivalencie asimilácie.] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Nostra Tempora 9, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 198 p. (magyarul)
 • Öllös, László: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?. [Ľudské práva – národné práva.] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Nostra Tempora 10, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (magyarul)
 • Gábor, Hulkó: Oprávnenie k živnosťenskému podnikaniu v Slovenskej republike. Somorja–Dunaszerdahely, 2005, Nostra Tempora 11, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 182 p. (szlovákul)
 • Simon, Attila (szerk).: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. [Vedecké publikácie zahraničných maďarov.] Somorja–Dunaszerdahely, 2005, Nostra Tempora 12, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 144 p. (magyarul)
 • Popély, Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992). [Chronológia dejín Maďarov v Československu 1944–1992.] Somorja 2006, Nostra Tempora 13, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 708 p. (magyarul)
 • Lampl, Zsuzsanna: Magyarnak lenni. Szociológiai tanulmányok a szlovákiai magyarokról. [Byť maďarom. Hodnotné orientácie slovenských Maďarov.] Somorja 2007, Nostra Tempora 14, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 184 p. (magyarul)
 • Simon, Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. [Usadlíci a kolónie na južnom Slovensku medzi dvoma svetovými vojnami.] Somorja 2008, Nostra Tempora 15, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 288 p. (magyarul)
 • Öllös, László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. [Konflikt súhlasu. Ústava Maďarskej republiky a zahraniční Maďari.] Somorja 2008, Nostra Tempora 16, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 160 p. (magyarul)
 • Lampl, Zsuzsanna: Magyarok és szlovákok. Szociológiai tanulmányok nemcsak az együttélésről. [Maďari a Slováci.] Somorja 2008, Nostra Tempora 17, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 140 p. (magyarul)
 • Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok a sorsfordító 1938-as évben [Kronika jedného krátkeho roku. Maďari na Slovensku v osudovom roku 1938.]. Somorja 2010, Nostra Tempora 18, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 320 p. (magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Notitia Historico-Ethnologica sorozat”]

 • Liszka, József  (szerk.): Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. [Služba.] Dunaszerdahely, 1998, Notitia Historico-Ethnologica 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 132 p. (magyarul)
 • Nagy, Endre: Tardoskedd és Udvard földrajzi nevei. [Zemepisné názvy obcí Tvrdošovce a Dvory nad Žitavou.] Dunaszerdahely, 2000, Notitia Historico-Ethnologica 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 176 p. (magyarul)
 • Puntigán, József: A losonci református temető. [Kalvínsky cintorín v Lučenci.] Dunaszerdahely 2002, Notitia Historico-Ethnologica 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 350 p. (magyarul)
 • Nagy, Lajos Cs.: Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján. [Lexikologické výskumy v Gemeri.] Somorja–Dunaszerdahely 2003, Notitia Historico-Ethnologica 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 185 p. (magyarul)
 • Juhász, Ilona L.: Rítusok, jelek, szimbólumok. [Ríty, znaky, symboly.] Somorja 2011, Notitia Historico-Ethnologica 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 224 p. (magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Interethnica sorozat”]

 • Bodnár, Mónika: Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században. [Etnické a konfesionálne pomery v údolí Hornej Bodvy v 20. storočí.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 300 p. (magyarul)
 • Sopoliga, Miroslav: Ukrajinci na Slovensku. [Az ukránok Szlovákiában.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 176 p. (szlovákul)
 • Keményfi, Róbert: A gömöri etnikai térmozaik. A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai térszerkezetének történeti alakulása különös tekintettel a szlovák-magyar etnikai határra. [Priestorová etnická mozaika Gemera.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 238 p. (magyarul)
 • Horvátová, Magdaléna: Nemci na Slovensku. [A németek Szlovákiában.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 124 p. (szlovákul)
 • Liszka, József: Národopis Maďarov na Slovensku. [A szlovákiai magyarok népi kultúrája.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 300 p. (szlovákul)
 • Varjú, Katalin: „Péntek délig nyitva van az ég!”. Roma szokások és hagyományok. [„V piatok doobeda je otvorené nebo!”.] Bevezető tanulmány: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (magyarul)
 • Varjú, Katalin: „V piatok doobeda je otvorené nebo!”. [„Péntek délig nyitva van az ég!”]. Predslov: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (szlovákul)
 • Juhász, Ilona, L.: „Fába róva, földbe ütve…” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. [„Vyrezané do dreva, zatlačené do zeme…” Vyrezané/pamätné stĺpy ako prostriedky symbolického zabratia priestranstva v kruhu Maďarov na Slovensku.] Somorja – Dunaszerdahely 2005, Interethnica 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 289 p. (magyarul)
 • Andreas, Schriefer: Deutsche, Slowaken und Magyaren im Spiegel deutschsprachiger historischer Zeitungen und Zeitschriften in der Slowakei. [Nemci, Slováci a Maďari v zrkadle dobových nemeckých novín na Slovensku.] Somorja 2007, Interethnica 9. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 264 p. (magyarul)
 • Gecse, Annabella: Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében. [Proces spoločenských a etnických premien v jednej gemerskej obci v priebehu 20. storočia.] Somorja 2007, Interethnica 10. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 289 p. (magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Disputationes Samarienses sorozat”]

 • Csanda, Gábor (szerk.): Somorjai disputa (1.) Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai. [Literatúra v súčasnosti.] Somorja–Dunaszerdahely 2003, Disputationes Samarienses 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 272 p. (magyarul)
 • Nagy, Péter H. (szerk.): Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról. [Medzi dišputami.] Somorja–Dunaszerdahely 2004, Disputationes Samarienses 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 248 p. (magyarul)
 • Simon, Attila (szerk.): Mýty a predsudky v dejinách. Historická konferencia, 07. 12. 2004, Čilistov-Šamorín. Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 95 p. (szlovákul)
 • Strešňák, Gábor–Végh, László (szerk.): Fejezetek Somorja város történetéből. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából, Somorja 2005. szeptember 9. [Kapitoly z dejín mesta Šamorín.] Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (magyarul)
 • Strešňák, Gábor–Végh, László (szerk.): Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Šamorín, 9. septembra 2005. Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (szlovákul)
 • Kontra, Miklós (szerk.): Sült galamb. Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben. 2004. október 28–31-én. [Koláče bez práce? Jazyková politika na maďarských univerzitách.] Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (magyarul)
 • Bárdi, Nándor–Simon, Attila (szerk): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. [Integračné stratégie v dejinách maďarských menšín.] Somorja–Dunaszerdahely 2006, Disputationes Samarienses 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó. 440 p. (magyarul)
 • Csanda, Gábor (szerk.): A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása, Konferencia az irodalomoktatásról, Nyitrán, 2006. szeptember 29-én. [Vyučovanie maďarskej literatúry na Slovensku.] Somorja 2006, Disputationes Samarienses 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet.  (magyarul)
 • Simon, Attila (szerk.): 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. A 2006. október 4-én rendezett konferencia előadásai. [Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko.] Somorja 2006, Disputationes Samarienses 9. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul és szlovákul)
 • Csanda, Gábor (szerk.): Somorjai disputa (2.) [Šamorínsky dišputát (2.)] Somorja 2006, Disputationes Samarienses 10. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul)
 • Petőcz, Kálmán (szerk.): Magyarországi szlovákok. Nemzetközi konferencia. Somorja, 2007. szeptember 27. [Slováci v Maďarsku.] Somorja 2008, Disputationes Samarienses 11. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul és szlovákul)

[/toggle]

[toggle title=”Fontes Historiae Hungarorum sorozat”]

 • Angyal, Béla: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. [Dokumenty k dejinám Krajinskej kresťanskosocialistickej strany 1919–1936.] Dunaszerdahely, 2004, Fontes Historiae Hungarorum 1, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 340 p. (magyarul)
 • Fedinec, Csilla: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. [Dokumenty k dejinám Maďarov v Zakarpatsku 1918–1944.] Dunaszerdahely, 2004, Fontes Historiae Hungarorum 2, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 320 p. (magyarul)
 • Popély, Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. [Rok 1968 a maďarská menšina v Československu.] Somorja 2008, Fontes Historiae Hungarorum 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 468 p. (magyarul)
 • Popély, Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez. I. Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956. I. [Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956 I.]Somorja 2008, Fontes Historiae Hungarorum 4, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 427 p. (magyar–szlovák)
 • Popély, Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság. 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. [Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956. II.I.] Somorja 2012, Fontes Historiae Hungarorum 5, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 564 p. (Internetes verzió, magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Magyarok Szlovákiában sorozat”]

 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (szerk.): Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig (1989–2004). Magyarok Szlovákiában. I. kötet. [Maďari na Slovensku. I. zväzok. Súhrnná správa (1989–2004). Od zmeny režimu po pripojenie sa k Európskej únii.] Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 480 p. (magyarul)
 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (szerk.): Dokumentumok, kronológia (1989–2004). Magyarok Szlovákiában. II. kötet. [Maďari na Slovensku. II. zväzok. Súhrnná správa (1989–2004). Dokumenty, chronológia (1989–2004).] Somorja–Dunaszerdahely 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 464 p. (magyarul)
 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (szerk.): Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig (1989–2004). Magyarok Szlovákiában. I. kötet. [Maďari na Slovensku. I. zväzok. Súhrnná správa (1989–2004). Od zmeny režimu po pripojenie sa k Európskej únii.] 2. kiadás. Somorja–Dunaszerdahely 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 480 p. (magyarul)
 • Csanda, Gábor–Tóth, Károly (szerk.): Kultúra. Magyarok Szlovákiában. III. kötet. [Maďari na Slovensku. III. zväzok. Kultúra (1989–2006).] Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul)
 • László, Béla–Szabó, László A.–Tóth, Károly (szerk.): Oktatásügy. Magyarok Szlovákiában. IV. kötet. [Maďari na Slovensku. IV. zväzok. Školstvo (1989–2006).] Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul)
 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (ed.): Maďari na Slovensku, Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie (1989–2004). Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín 2008. 502 p.
 • Lelkes, Gábor: Régiók és gazdaság. Magyarok Szlovákiában. V. kötet. [Maďari na Slovensku. V. zväzok. Regióny a hospodárstvo.] Somorja 2008, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 258 p. (magyarul)
 • József, Liszka: Populáris kultúra. Magyarok Szlovákiában VI. kötet. [Maďari na Slovensku. VI. zväzok. Populárna kultúra]. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 520 p. (magyarul)
 • Szabómihály, Gizella–Lanstyák István (szerk.): Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. kötet. [Maďari na Slovensku. VII. zväzok. Jazyk]. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 588 p. (magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Elbeszélt történelem sorozat”]

 • Popély, Árpád–Simon, Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989–1992). Elbeszélt történelem I. kötet. [Zmena systému a maďarská menšina na Slovensku (1989–1992). Oral History I.] Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 840 p. (magyarul)
 • Popély, Árpád–Simon, Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989–1992). Elbeszélt történelem II. kötet. [Zmena systému a maďarská menšina na Slovensku (1989–1992). Oral History II.] Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 480 p. (magyarul)

[/toggle]

[toggle title=”Jelek a térben sorozat”]

 • Juhász, Ilona L.–Liszka, József: Szakrális kisemlékeink. [Malé sakrálne pamiatky.] Jelek a térben 1. Somorja–Šamorín 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 96 p. (magyarul)
 • Liszka, József (szerk.): Nyitra vidéki népballadák. Arany A. László hagyatékából. [Maďarské ľudové balady z okolia Nitry.] Kotta és képanyag: Nagy Myrtil. Jelek a térben 2. Somorja–Šamorín 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 200 p. (magyarul)
 • Juhász, Ilona L.: Neveitek e márványlapon… A háborúk jelei [Mená Vaše na mramorovej tabuli…Znaky vojny.] Jelek a térben 3. Somorja–Šamorín 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 410 p. (magyarul)
 • Horony, Ákos–Orosz, Örs–Szalay, Zoltán: A hely nevei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok története Szlovákiában 1918–2012. / NÁZVY MIEST, MIESTA NÁZVOV. Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918–2012. / NAMES OF PLACES, PLACES OF NAMES. History of Minority Language Rights in Slovakia 1918–2012. / LES NOMS DU LIEU, LES LIEUX DU NOM. L’histoire des droits des langues minoritaires en Slovaquie 1918–2012. Jelek a térben 4. Somorja–Šamorín 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 176 p. (Összeállította: Orosz Örs, közreműködött: Popély Árpád és Simon Attila) (magyarul, szlovákul, angolul és franciául)

[/toggle]

[toggle title=”Sorozaton kívül”]

 • Bihari, Zoltán (szerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Budapest 2000, CEBA Kiadó, 806 l. (Szlovákiai magyarok rész)
 • Feischmidt, Margit (ed.): Ethnic Relations in Eastern Europe. Selected and annotated bibliography.  Budapest, 2001. LGI, 255. p. (Szlovákiai rész, angolul)
 • Botík, Ján: Slovenskí Chorváti [A szlovákiai horvátok népi kultúrája.] Bratislava, 2001, . Fórum Kisebbségkutató Intézet – Vydavateľstvo Lúč, 400 p. (szlovákul)
 • Lampl, Zsuzsanna Mészárosné–Tóth, Károly: Mozaik 2001. Gyorsjelentés – Felvidék. In: Szabó, Andrea–Bauer, Béla–Laki, László–Nemeskéri, István: Mozaik 2001. Gyorsjelentés. Budapest, 2002, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 288 p. (magyarul)
 • Liszka, József: A szlovákiai magyarok néprajza. [Národopis Maďarov na Slovensku.] Osiris–Lilium Aurum, Budapest–Dunaszerdahely, 2002. 544 p. (magyarul)
 • Török, Tamás: Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében. Philosophiae Doctores. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2002. 111 p. (a Fórum Kisebbségkutató Intézet támogatásával) (magyarul)
 • Végh, László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményének katalógusa (1918–2002). [Bibliotheca Hungarica – Katalóg periodík (1918–2002).] Belső kiadvány. Dunaszerdahely, 2002, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 120 p. (magyarul)
 • Lampl, Zsuzsanna: Az ezredforduló munkaerő-piaci kihívásai Szlovákiában. In: Fábri, István (szerk.): Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó, Budapest 2003. 43–105 p. (magyarul)
 • Bereck, Annamária: Kalligram. Repertórium 1992–2002. Pozsony, 2003. Kalligram Könyvkiadó, 239 p. (magyarul)
 • Zeman, László: Gymnasiologia. Az eperjesi Kollégium és áthagyományozódásai. [Gymnasiologia.] Somorja–Dunaszerdahely 2003, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 198 p. (magyarul)
 • Liszka, József: Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passauer Studien zur Volkskunde 22. Passau: Lehrstuhl für Volkskunde 2003, 505 p. (németül)
 • Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. [Pamätná kniha Lászlóa A. Aranya.] Somorja 2007. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 560 p. (magyarul)
 • Mezei, István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén. [Mestá na Slovensku a v prihraničnej oblasti južného Slovenska.] Somorja 2008. Fórum Kisebbségkutató Intézet–MTA RKK, 180 p. (magyarul)
 • Tóth, Károly (szerk.): Hatékony érdekérvényesítést. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala előadásai és dokumentumai 2009. január 29. [Efektívne zastupovanie záujmov menšín. Prednášky a dokumenty Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku.] Somorja–Šamorín 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 140 p. (magyarul)
 • Mezei, István: Urban Development in Slovakia. Forum Minority Research Institute. Šamorín 2009. 360 p. (angolul)
 • Petőcz, Kálmán (ed.): National National Populism and Slovak – Hungarian Relations in Slovakia 2006 – 2009. Forum Minority Research Institute. Šamorín 2009. 360 p. (angolul)
 • Petőcz, Kálmán (ed.): Národný populizmus na Slovensku a slovensko−maďarské vzťahy 2006 – 2009. Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín, 2009. 384 p. (szlovákul)
 • Kontra, Miklós: Hasznos nyelvészet. [Úžitočná jazykoveda.] Somorja–Šamorín 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 236 p. (magyarul)
 • Hardi, Tamás–Lados, Mihály–Tóth Károly (szerk.): Szlovák–magyar agglomeráció Pozsony környékén. Slovensko – maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Győr – Somorja 2010. MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet. 432 p. (magyar, szlovák)
 • AGGLONET.  Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén. Slovensko – maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Győr – Somorja 2010. MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet. 32 p. (magyar, szlovák)
 • LISZKA, JÓZSEF (szerk.): Kürt egének tündöklő csillaga. Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából. Komárom–Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010 (magyarul)
 • Lampl, Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar . [Sociologia maďarov na Slovensku. 1. zväzok. Slovenský a Maďar] Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 182 p. (magyarul)
 • Vančo, Ildikó (ed.): Language policy, dialect, and bilingualism. A focus on Hungarian language use in Slovakia. Šamorín 2012. Forum Minority Research Institute, 152 p. (angolul)
 • Végh, László — Tóth, Károly (ed.): Sociography 2012. Slovensko – maďarská sociografia v prihraničnej oblasti. Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 118 p.
 • Végh, László–Tóth, Károly (szerk.): Sociography 2012Szociográfia a magyar–szlovák határ mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, 2012, 118 p.
 • Liszka, József: Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passauer Studien zur Volkskunde 22. Passau: Lehrstuhl für Volkskunde 2003, 505 p.

[/toggle]

[toggle title=”Kísérleti tankönyvek”]

 • Szkabela, Rózsa–Bóna, Irén: Kommunikatív szlovák nyelvoktatási tankönyv az elemi iskolák 1–4 osztálya számára. Tankönyv 1–4, Munkafüzet 1–4, Módszertani könyv 1–4, 21 db. tábla, egyéb kiegészítő eszközök. Kidolgozva 1994–1998. [Učebnica.] Pozsony, 1994–1998. Fórum Alapítvány – Fórum Kisebbségkutató Intézet – TERRA Könyvkiadó.
 • Varjú, Katalin: Roma ABC-s könyv a 0. évfolyam és az 1. osztály számára. Tankönyv, Munkafüzet, Módszertani füzet, egyéb kiegészítő eszközök. Kidolgozva 2001–2002. [Učebnica a pracovný zošit.] Somorja, 2002. Fórum Kisebbségkutató Intézet – TERRA Könyvkiadó.

[/toggle]

[toggle title=”Egyéb kiadványok”]

 • Sebők, László–Gyurgyík, László: Szlovákia etnikai térképe 2001. Térkép. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Teleki László Intézet. Dunaszerdahely, 2003.
 • Cúth Csaba–Horony Ákos–Lancz Attila: Nyelvi jogok Szlovákiában. Anyanyelvhasználati útmutató. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 54 p. Térkép melléklettel.
 • Cúth Csaba–Horony Ákos–Lancz Attila: Nyelvi jogok Szlovákiában. Anyanyelvhasználati útmutató. Második, módosított kiadás. Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 54 p.
 • Hardi, Tamás–Horony, Ákos–Kusy Ferenc: Magyarlakta teleülések Szlovákiában a 2001-es népszámlálás alapján. Térkép. Somorja 2010. Fórum Kisebbségkutató Intézet.
 • Nagy, Myrtil (ed.): Naše národnostné menšiny. [A mi kisebbségeink.] Šamorín 2012. Fórum inštitút pre výskum menšín. 24 p.
 • Orosz, Örs–Szeder, László: Szlovákia településeinek nemzetiségi és felekezeti megoszlása 2011-ben. Térkép. Somorja 2012. Fórum Kisebbségkutató Intézet.
 • Frontier Value. Határ-érték – magazin, Frontier Value program, próbaszám. 54 p. Fórum Kisebbségkutató Intézet 2012.

[/toggle]

[toggle title=”Évkönyvek”]
Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában. Szerkesztő: Lelkes Gábor–Tóth Károly

 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2003.] Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (magyarul)
 • Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 190 p. (szlovákul)
 • Národnostné menšiny na Slovensku 2004. Somorja–Dunaszerdahely 2005, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 238 p. (szlovákul)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005.] Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 194 p. (magyarul, szlovákul)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2006. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006.] Somorja 2007, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 346 p. (magyarul, szlovákul)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2007. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2007.] Somorja 2008, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 245 p. (magyarul, szlovákul)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2008. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008.] Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 245 p. (magyarul, szlovákul)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2009. – Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2009. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Internet: www.foruminst.sk. (magyarul, szlovákul)

Acta Ethnologica Danubiana. Szerkesztő: Liszka József

 • Acta Ethnologica Danubiana 1999, Az Etnológiai Központ Évkönyve 1. [Ročenka Etnologického centra 1999.] Dunaszerdahely, 1999, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 152 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2000–2001, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2–3. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2000–2001.] Dunaszerdahely, 2001, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 280 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2002, Az Etnológiai Központ Évkönyve 4. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2002.] Dunaszerdahely, 2002, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 180 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2003–2004, Az Etnológiai Központ Évkönyve 5–6. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2003–2004.] Dunaszerdahely, 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó,  220 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2005, Az Etnológiai Központ Évkönyve 7. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2005.] Somorja – Dunaszerdahely, 2005, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2006–2007, Az Etnológiai Központ Évkönyve 8–9. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2006–2007.] Somorja 2007, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 280 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2008–2009, Az Etnológiai Központ Évkönyve 10–11. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2008–2009.] Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 288 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2010, Az Etnológiai Központ Évkönyve 12. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2010.] Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 216 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2011, Az Etnológiai Központ Évkönyve 13. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2011.] Somorja 2011, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 328 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2012, Az Etnológiai Központ Évkönyve 14. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2012.] Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 294 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)

[/toggle]

[toggle title=”Folyóirat”]

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle

Főszerkesztő: Öllös László (1999–2004), Fazekas József (2005–2009), Csanda Gábor (2010–)

 • 1999/1–2, 2000/1–3, 2001/1–3, 2002/1–3, 2003/1–4, 2004/1–4, 2005/1–4, 2006/1–4, 2007/1–4, 2008/1–4., 2009/1–4. + szlovák szám, 2010/1–4. + szlovák szám, 2011/1–4, 2012/1–4

[/toggle]

[toggle title=”Honlap”]
Cím: www.foruminst.sk(Magyar, szlovák és angol nyelven)

Szerkesztő: Konkoly László, Laczkó Sánor [/toggle]