A kutatók és a kutatói munka szolgálatában – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A kutatók és a kutatói munka szolgálatában

A kutatók és a kutatói munka szolgálatában

10 éves a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet. Ez alkalomból december 7-én és 8-án nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciát tartottak, melyen többek között olyan neves előadók szerepeltek, mint Szarka László, az MTA Etnikai és Kisebbségtudományi Intézetének Igazgatója, Miroslav Kusý politológus, Bárdi Nándor , a budapesti Teleki László Intézet munkatársa, Rudolf Chmel, irodalomtudós, Csehszlovákia egykori budapsti nagykövete, Martin Bútora, Szlovákia volt washingtoni nagykövete, Janet Livingstone, a Közép-Európai Alapítvány képviselője, Petőcz Kálmán, Szlovákia volt genfi ENSZ-nagykövete, Dušan Kováč akadémikus, a Szlovák Tudományos Akadémia alelnöke és Kroó Norbert akadémikus, a magyar Tudományos Akadémi alelnöke.
Az előadássorozatot követő ünnepi ülésen mondott beszédében Tóth Károly, a Fórum intézet igazgatója, megjegyezte, hogy a Fórum Kisebbségkutató Intézet megalakulásának a célját három fogalomban határozhatjuk meg: kőintézmény, szolgáltató intézmény és könyvintézmény, vagyis a cél egy régen óhajtott kisebbségi és társadalomtudományi intézet létrehozása volt. Az elképzelés megvalósult, a célkitűzés, miszerint az intézet a kutatókat és a kutatói munkát fogja szolgálni, megfelelő háttárként könyvtárat, levéltárat működtet, publikál, konferenciákat szervez stb., szintén. Az álom 1996. december 6-án valóra vált. Mészáros Lajos, Öllős László és Tóth Károly munkájának eredményeképpen létrejött a Fórum Intézet, mely ma már számos kutatót foglalkoztat, szakmailag felügyeli a városi könyvtárat, behatóan foglalkozik a szlovákiai magyarok és kisebbségek életével. Megalakulása óta 64 könyvet jelentetett meg, 36 konferenciát szervezett, 76 konferencián pedig előadóként vett részt. Az intézet publikációit kilenc éven át a Lilium Aurum Könyvkiadóval közösen adta ki, de ma már önálló könyvkiadással rendelkezik. Az igazgató az egyes részlegeket említve külön kitért a Bibliotheca Hungaricára, mely 1991-ben Zalabai Zsigmond, Végh László és Presinszky Lajos bábáskodásával alapítványként jött létre, s apránként gyűjtötte és gyűjti ma is a Csehszlovákiában 1918 után megjelent magyar írásos termékeket. a Bibliotheca Hungarica 1997-től az intézet önálló részlegeként speciális kutatókönyvtárként , adatttárként, levéltárként működik. Tóth Károly ünnepi beszédének végén köszönetet mondott a sok-sok támogatónak, mindenekelőtt Somorja város önkormányzatának, Hunčík Péternek és nem utolsó sorban Gyurovszky Lászlónak, akiknek nagy érdemük van abban, hogy a somorjai városi közkönyvtár épületének felső emeleteként megépülhetett a szlovákiai magyarség szempontjából szinte nélkülözhetetlen tudományos intézet. A megboldogult Zalabai Zsigmond szavaival élve: A Bibliotheca Hungaricának úgy kell épülnie, hogy téglát téglára kell tenni. – és akkor felépül az intézmény. Felépült!
A Fórum Kisebbségkutató Intézet megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés során Gyurovszky László parlamenti képviselő volt építésügyi és régiófejlesztési miniszter és Domsitz Károly a szalag átvágásával ünnepélyesen megnyitotta a Zalabai Zsigmond nevét viselő felújított könyvtárat. az ünnepség keretében sor került a Szlovákiai Magyar Levéltár megynyitójára is. Az újonnan épített létesítményt Csáky Pál parlamenti képviselő, volt miniszerelnök-helyettes és Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója nyitotta meg.

KategóriaWebová stránka