Nagyon elszigetelt a hazai magyar civil szféra – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nagyon elszigetelt a hazai magyar civil szféra

Nagyon elszigetelt a hazai magyar civil szféra

Szigorúan szakmai és szigorúan civil – a fórum a szlovákiai magyar nonprofit szervezeteket szeretné összefogni

Honnan jött az ötlet, hogy létrehozzák a szlovákiai magyar szervezetek Civil Fórumát?

Már évek óta érlelődik az elképzelés, hogy meg kellene alakítani a szlovákiai magyar civil szervezetek szakmai képviseletét, a Civil Fórumot. Valami mindig közbejött, és megrekedtünk az ötlet szintjén. Most végre elszántuk magunkat, és pénteken a rimaszombati Arany Bika Szállóban szeretnénk formálisan is létrehozni a civil szervezetek állandó értekezletét. Egyébként Erdélyben már évek óta nagyon eredményesen dolgozik az ottani Civil Fórum.

Mit jelent ez? Új szervezetet, egy újabb ernyőintézményt?

Nem. Értekezletet említettem, ami valójában egy szakmai konferencia, munkájában minden bejegyzett szlovákiai magyar szervezet képviselője részt vehet. A konferencia célja, hogy számba vegyük az eredményeket, megvitassuk azokat a problémákat, amelyek a szlovákiai magyar szervezeteket foglalkoztatják. E problémák közös megjelenítése, összegzése, értelmezése hozzásegíthet ahhoz, hogy megoldásokat, ajánlásokat találjunk. Tehát egyfajta szolidaritásvállalás és érdekérvényesítés a célunk. Az elképzelés szerint évente találkoznánk, különböző szakmai kollégiumokban vitatnánk meg a problémákat, majd egy plenáris ülés keretében összegeznénk azokat.

Miért van erre szükség?

A szlovákiai magyar civil szektor nagyon elszigetelt országos és nemzetközi szinten egyaránt. Ebből az elszigeteltségből is szeretnénk kitörni, megmutatni és képviselni az értékeinket. Érett intézményrendszerről van szó, amely megérdemli, hogy megfelelő súllyal kezeljék Szlovákiában, Magyarországon és Európában. Ehhez kell összefognunk és megmutatnunk magunkat.

Ki alapítja a Civil Fórumot, és milyen lesz a felépítése?

A civil szervezetekre nem jellemző, hogy szigorú belső renddel és szabályokkal rendelkező képződményt hozzanak létre. A Civil Fórumot se ilyennek képzeljük. Önkéntes és önköltséges alapon vesznek benne részt az egyes szervezetek, és csak egy laza szövetség lenne, amelynek a súlyát a tartalmi kérdések megfogalmazása és azok hatékony képviselete adná. Ez nagyon fontos, mert minden eddigi kezdeményezés egy elbürokratizálódó ernyőszervezetként képzelte el a szervezetek összefogását. Nincs alapítója, csak megszervezője a rendezvénynek, ez pedig az évek óta konzultációkkal és képzésekkel foglalkozó Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat, amely szintén hasonló alapelveken nyugszik, és hálózatépítés terén gazdag tapasztalatokkal rendelkezik idehaza és nemzetközi szinten. Ami a felépítését, pontosabban a munkát illeti: önkéntes alapon létrejönnének a szakmai kollégiumok. Környezetvédelem, szakmai továbbképzés, felnőttoktatás, közművelődés, közösségfejlesztés, vidékfejlesztés és turizmus, ifjúsági, szociális és karitatív tevékenység; tudomány és művészet, hálózatépítés és partnerségek – de ez csak javaslat. Ezek az év során begyűjtenék és értelmeznék az információkat, előkészítenék az éves konferencia szakmai háttéranyagait. Egészen más problémák foglalkoztatják a környezetvédőket, mint a kultúrában vagy a közművelődésben dolgozókat és sorolhatnám. Nagyon fontos kérdéssé vált a régiófejlesztés, a határon átnyúló kapcsolatok, de stratégiailag is értelmezni kell a határok megszűnése utáni helyzetet, vagy a szlovák-magyar viszony kezelését, a pályázati lehetőségeket és rendszereket nem is említve.

Nem az lesz a vége, hogy megint születik egy intézmény, ami mindenre egyszerre akar gyógyírt találni?

Remélem, hogy ezt a buktatót is sikerül elkerülnünk. Ezért fogalmazunk úgy, hogy szigorúan szakmai és szigorúan civil. A civil szervezetek nem azonosak a szlovákiai magyar intézményrendszer egészével. A civil szervezetek nagyon fontos közösségépítő tevékenységet fejtenek ki helyi és regionális szinten, szinte támogatás nélkül, mindeközben kiterjedt kapcsolataik vannak világszerte. Őket szeretnénk összefogni, pozitív példákkal ösztönözni, az érdekeiknek hangot adni. Ebben a munkában nagy segítséget jelentenek a Szlovákiában már működő érdekérvényesítő platformok, amelyekkel nagyon aktívan és szorosan kívánunk együttműködni. Ők már rendelkeznek kellő tapasztalattal az érdekérvényesítésben, mi pedig be tudjuk vinni az ő munkájukba a déli régiók igényeit, problémáit. Nagyon fontos a fenntarthatóság kérdése. Senki se számítson valami attraktív rendezvényre, inkább egy hosszú menetelésre, amit már évekkel ezelőtt meg kellett volna kezdenünk. A szervezők csak helyet, teret és koordinációt biztosítanak ehhez.

Mi lesz a konferencia programja?

Előadásokat hallgatunk meg a szlovákiai magyar civil szektor helyzetéről, létrehozzuk az egyes szakmai kollégiumokat, illetve átadjuk az idei Civil Díjat, amelyet a Hálózat tavaly alapított. És remélhetőleg nagyon tárgyszerű és konstruktív vitát folytatunk majd egymással, egymás érdekében.

Ki kapja a Civil Díjat?

Ez egyelőre titok. Tavaly Scsaurszki Tamás, az amerikai Mott Alapítvány közép-európai igazgatója kapta, ebben az évben szlovákiai magyar személyiség kapja, aki egyébként nagyon megérdemli

KategóriaWebová stránka