Ötéves az Etnológiai Központ – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ötéves az Etnológiai Központ

Ötéves az Etnológiai Központ

Október 5-én egynapos nemzetközi konferenciával ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Fórum Társadalomtudományi Intézet Etnológiai Központja, amely egyre rangosabb helyet hív ki magának a szlovákiai magyarság tudományos életében.
Liszka József igazgató visszatekintésében ismertette az Etnológiai Központ által elvégzett munkákat és folyó programjait (köztük kiemelt helyen szerepel a dél-szlovákiai szakrális kisemlékek feltérképezése és dokumentálása). A tanácskozás részét képezte néhány könyv szakmai ismertetése is. A szlovákiai magyarok néprajza című monográfia értékelését (szerzője szintén Liszka József) Kósa László budapesti akadémikus és Ján Botík néprajzkutató végezte el. Lukács László székesfehérvári néprajzkutató az L. Juhász Ilona által összeállított szlovákiai magyar néprajzi bibliográfiákat, Selmeczi Kovács Attila budapesti néprajzkutató pedig L. Juhász Ilonának a rudnai temetkezési szokásokat és a temetőkultúra változásait feldolgozó munkáját vette górcső alá. Voigt Vilmos budapesti etnológus az Etnológiai Központ eddig megjelent évkönyveit, valamint Bodnár Mónika Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században című könyvét tette mérlegre.
A tanácskozáson lehetőséget kaptak kisebb műhelyek is a bemutatkozásra (a dunaszerdahelyi Népzenei Adattár, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság stb). A tornaljai Kulturális Antropológia Műhely elnöke, Pusko Gábor a tevékenységük kapcsán elmondta, hogy kiemelt figyelmet szentelnek Beje község (és benne a református egyház) kulturális antropológiai vizsgálatának. Egyházunk idén létrejött tudományos intézményének, A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei nevet viselő, rimaszombati székhelyű intézménynek a küldetését és célkitűzéseit vezetője, B. Kovács István muzeológus vázolta fel.
Voigt Vilmos, aki a zárszót tartotta, felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyarországi Református Egyház kebelében működő Doktorok Kollégiumának van egy Egyházi Néprajzi Szekciója, amellyel ajánlatos lenne az Etnológiai Központnak felvennie a kapcsolatot.

KategóriaWebová stránka