Turczel-díj Vadkerty Katalinnak – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Turczel-díj Vadkerty Katalinnak

Turczel-díj Vadkerty Katalinnak

Ipolyszalka – Turczel Lajos (1907-2007) elhalálozása óta másodszor rendezték meg a neves irodalomtörténész és tanár szülőfalujában a róla elnevezett tudományos konferenciát, és idén adták át első ízben a tiszteletére megalapított díjat.
A rendezvényt a Szlovákiai Magyar Írók Társasága Tudományos és Ismeretterjesztő Irodalom Szekciója jegyzi.
Józsa János polgármester köszöntője, majd Lacza Tihamér szekcióelnök megnyitója után Koncsol László a délnyugat-szlovákiai magyar régió történetkutatásának jövőjéről értekezett, Filep Tamás Gusztáv Helytörténet és történetírás az első Csehszlovák Köztársaságban című szövegét a szerző távollétében Nagy Erika olvasta fel. B. Kovács István előadása az ún. gömörológiáról szólt, Simon Attila a szlovákiai magyar történetírás folyamatát vázolta föl 1945-től napjainkig bezárólag. Momko Miloš levéltáros pedig a somorjai Bibliotheca Hungaricába került Turczel-hagyatékot ismertette.
A Turczel Lajos-díjat Vadkerty Katalinnak adományozta a SZMÍT. Az ember bármilyen területen tudhat alkotni, de alkotása releváns közösségi tudássá akkor válik, ha jelentős közösségformáló erővel bír. Vadkerty Katalinnak a hontalanság éveiről szóló trilógiája ilyen, és segít felülemelkedni az egyéni sérelmeken – mondta laudációjában Szakra László. A szakmai találkozó Turczel Lajos síremlékének megkoszorúzásával zárult.

KategóriaWebová stránka