6. fórum maďarských vedeckých dielní okolitých krajín Maďarska – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

6. fórum maďarských vedeckých dielní okolitých krajín Maďarska

Spoločensko-zemepisné procesy v strednej Európe na začiatku 3. tisícročia.

Dátum2003-10-16 – 2003-10-17
OrganizátorPredsednícky výbor Maďarská veda v zahraničí Maďarskej akadémie vied
ÚčastníciJózsef Liszka
PrednáškaVedecký dorast maďarskej menšiny na Slovensku pre spoločenské vedy