Muzeologická činnosť maďarskej menšiny na Slovensku a jej aktuálne otázky – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Muzeologická činnosť maďarskej menšiny na Slovensku a jej aktuálne otázky

Odborná konferencia maďarských odborníkov pracujúcich v múzeách, galériách a verejných zbierkach na južnom Slovensku.

Dátum2003-10-28
Priestorové údajesídlo Fórum inštitútu v Šamoríne
OrganizátorMuzeologická spoločnosť Mátyusföld, Fórum inštitút pre výskum menšín, Vlastivedné Múzeum, Galanta
OddelenieMuzeologická činnosť maďarskej menšiny na Slovensku a jej aktuálne otázky