Európske fórum – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Európske fórum

Spoločenské, ekonomické a politické zmeny očakávané v Strednej Európe po rozšírení Európskej únie v roku 2004.

Dátum2003-12-16
Priestorové údajeBudapešť
OrganizátorKancelária primátora mesta Budapešť, Európai Kommunikációs Közalapítvány (Európska komunikačná nadácia)
ÚčastníciZsolt Fekete, Gábor Lelkes
OddelenieEurópske fórum