IX. nogradské stretnutie pedagógov, Fiľakovo – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

IX. nogradské stretnutie pedagógov, Fiľakovo

Vstup do EÚ a očakávané zmeny v školstve, výsledky decentralizácie škôl, situácia rómskych detí v školách, vplyv bolonského procesu na vysoké školstvo, znevýhodnené deti v školách, stav materských škôl.

Dátum2003-11-08
OrganizátorOZ Rodná zem
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
Účastnícipedagógovia z regiónu, László Öllös, Károly Tóth, Gyula Hodossy
PrednáškaLászló Öllös: Školstvo po vstupe do EÚ
OddelenieIX. nogradské stretnutie pedagógov, Fiľakovo