Nacionalizmus v súčasných dejinách strednej Európy – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nacionalizmus v súčasných dejinách strednej Európy

Teória a prax nacionalizmu, postavenie a história menšín v strednej Európe.

Dátum2003-11-02
OrganizátorCentral European Seminar
SpoluorganizátorFilozofická fakulta UK Praha, Polský institut Praha, Maďarské kulturní středisko Praha
ÚčastníciAttila Simon
PrednáškaNárodné aspekty pri kolonizácii južného Slovenska.
OddelenieNacionalizmus v súčasných dejinách strednej Európy