Vstup do EÚ a jej vplyv na kultúru – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vstup do EÚ a jej vplyv na kultúru

Interdisciplinárna spoločenskovedná konferencia sa uskutočnila pri príležitosti Týždňa maďarskej vedy. Miesto konania: Vysoká škola Jánosa Kodolányiho, Székesfehérvár.

Dátum2003-10-05
OrganizátorPoliticko-vedecký pracovný výbor VEAB Maďarskej akadémie vied, Katedra spoločenských vied Vysokej školy Jánosa Kodolányiho, Fórum inštitút pre výskum menšín
ÚčastníciJózsef Liszka, László Öllös, Károly Tóth, László Végh
PrednáškaJózsef Liszka: Na hranici svetov. Miesto a úloha ľudovej kultúry v jednej zo stretávacích zón Európy. László Öllös: Práva národnostných menšín vo svetle ľudských práv
OddelenieVstup do EÚ a jej vplyv na kultúru