XXXIII. Fábryho Dni – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

XXXIII. Fábryho Dni

Témou tradične organizovaných Fábryho Dní bude súčasné postavenie maďarského inštitucionálneho systému na Slovensku.

Dátum2003-12-04 – 2003-12-06
Priestorové údajeKošice, Štúdio Márai
OrganizátorCsemadok, Košice
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
ÚčastníciKároly Tóth
PrednáškaKároly Tóth: Infraštruktúra maďarského inštitucionálneho systému na Slovensku a podmienky jeho fungovania
OddelenieXXXIII. Fábryho Dni