Konferencia o možnostiach odborných školení v oblasti verejnej osvety Maďarov žijúcich v menšine – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Konferencia o možnostiach odborných školení v oblasti verejnej osvety Maďarov žijúcich v menšine

Maďarský kultúrny inštitút zorganizoval 11. – 12. 12. 2000 medzinárodnú konferenciu s cieľom pomôcť maďarským odborníkom žijúcim v menšine vytvoriť stratégiu potrebnú k spusteniu odborných školení, ako aj k spusteniu už existujúcich školení. Maďarský kultúrny inštitút v spolupráci s viacerými zahraničnými organizáciami (medzi inými aj s Nadáciou Human Reform) sa pravidelne usiloval/usiluje o organizovanie školení. V októbri 2003 bol spustený kurz stredného stupňa v Székelyfölde, v spolupráci s Nadáciou Human Reform. Maďarský kultúrny inštitút v záujme načerpania nových skúseností a vytvorenia stratégie odborných školení Maďarov žijúcich v menšine organizuje konferenciu.

Dátum2004-05-04
Priestorové údajeMaďarský kultúrny inštitút, Budapešť, Corvin tér 8
OrganizátorMaďarský kultúrny inštitút, Budapešť
SpoluorganizátorNadácia Human Reform, Székelyudvarhely
ÚčastníciKároly Tóth
PrednáškaStav odborných školení a možnosti na Slovensku
OddelenieKonferencia o možnostiach odborných školení v oblasti verejnej osvety Maďarov žijúcich v menšine