A nemzeti kisebbségi intézményrendszer finanszírozása – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A nemzeti kisebbségi intézményrendszer finanszírozása

A tavaszi párkányi találkozó folytatásának tekinthető tanácskozás szervezéséből a házigazdákon és a Szlovákiai Magyar Értelmiségi Fórumon kívül a Szlovákiai Magyar ĺrók Társasága, a Szlovákiai Magyar Professzorok Klubja, illetve a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának nemzetiségi kultúrák főosztálya is kivette a részét. A rendezvény első felében magyarországi intézmények képviselői tartottak előadást. Laborczi Géza, az Illyés Közalapítvány kuratóriumának titkára az alapítvány támogatási rendszerét és az elmúlt 14 évben elért eredményeit ismertette, kiemelve: a jövőben fontosnak tartják, hogy az EU-s források igénybevételéhez szükséges önrészt biztosítsák a kulturális civil szervezetek számára. Váradi Lajos a Határon Túli Magyarok Hivatala nevében szólva elmondta, „a nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatására fordított összegek inflációt meghaladó mértékű növekedése folyamatos”, például az idei költségvetésben a különböző tárcáknál összesen 10 milliárd forint lett elkülönítve erre a célra, és ehhez jön még a kedvezménytörvény értelmében az oktatási támogatásokra fordítandó 5 milliárd. Hozzátette, utóbbi támogatási forma szerinte Szlovákiában hasznosul a legeffektívebben. Egyed Albert, a Magyar Művelődési Intézet kisebbségi főosztályának vezetője a kutatási és fejlesztési támogatások rendszeréről készült elemzést ismertetve leszögezte, „ez a rendszer mára elkorhadt és reformokra szorul”. Idén mindössze 41 millió forint jutott erre a célra. Csete Örs, az öt évvel ezelőtt alapított Apáczai Közalapítvány irodaigazgatója pedig a támogatásra fordítható összegek sajnálatos csökkenéséről volt kénytelen beszámolni. A tanácskozás második részében A. Szabó László, a pozsonyi oktatási tárca kisebbségi főosztályának vezetője tartott előadást A kisebbségi oktatásügyi támogatások rendszere Szlovákiában címmel, végkonklúzióként megállapítva, az igazi megoldás az oktatásügyi autonómia lenne. Dohányos Róbert, a kulturális minisztérium kisebbségi főosztályának vezetője a kisebbségi kultúrák támogatása törvényi szabályozásának tervezetéről adott elő, Csáky Pál miniszterelnök-helyettes pedig e tervezett támogatási rendszer törvényi garanciáiról, illetve a törvénytervezet egyeztetéséről adott tájékoztatást. Az előadásokat pezsgő vita követte, amelyben elsősorban az országos hatáskörű szlovákiai magyar szervezetek jelen levő vezetői szólaltak fel. Miklósi Péter a tanácskozás eredményeinek öszszegzését követően indítványozta az értelmiségi találkozó nyilatkozatának elfogadását. A nyilatkozat egy olyan törvény elfogadása mellett teszi le a voksot, amely „szabályozza a kulturális, oktatásügyi, tudományos és művészeti rendezvények támogatását; az országos hatáskörű kisebbségi szervezetek működési feltételeinek biztosítását; a kisebbségek nyelvén megjelenő folyóiratok, lapok, könyvek és egyéb publikációk kiadásához való hozzájárulást; a kisebbségi szervezetek stabil gazdasági hátterének kialakítását”. A dokumentum e célok elérése érdekében indítványozza „egy önálló központi államigazgatási hivatal létrehozását, amely a kisebbségek ügyeivel foglalkozik, illetve olyan állami költségvetési forrásokból működő támogatási alap kialakítását, amelyben a nemzetiségek képviselői dönthetnek az anyagi eszközök elosztásáról”. Lásd a mellékletben: Nyilatkozat

Dátum2004-09-24
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovákiai Magyar Értelmiségi Fórum
TársrendezőSzlovákiai Magyar Írók Társasága, Szlovákiai Magyar Professzorok Klubja, SZK Kulturális Minisztériuma Nemzeti Kisebbségek Főosztálya
RészlegA nemzeti kisebbségi intézményrendszer finanszírozása