Hospodársky rozvoj južného Slovenska a vzťahy so zahraničím – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Hospodársky rozvoj južného Slovenska a vzťahy so zahraničím

Stretnutie maďarskej inteligencie na Slovensku

Dátum2004-12-15
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, Šamorín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Fórum maďarskej inteligencie na Slovensku
SpoluorganizátorSpoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Klub maďarských profesorov na Slovensku
PrednáškaStretnutie maďarskej inteligencie na Slovensku
OddelenieHospodársky rozvoj južného Slovenska a vzťahy so zahraničím