Kisebbségek részvétele a döntéshozatalban (Etnikai stabilitás – etnikai változások) II. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kisebbségek részvétele a döntéshozatalban (Etnikai stabilitás – etnikai változások) II.

A műhelybeszélgetés-sorozat második rendezvényére 2008. május 15-én és 16-án került sor Budapesten, a Magyar Kultúra Házában. Ez a műhelybeszélgetés a kelet-közép-európai régió déli részét vette górcső alá. Részletes beszámolók hangoztak el az ukrajnai helyzetről – elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbségről, illetve a Krím félsziget etnikai viszonyairól és általában a soknemzetiségű Ukrajna etnikai szerkezetéről.

Tartalmas előadás hangzott el a romániai helyzetről Salat Levente részéről, amely nemcsak esettanulmányként volt érdekes, hanem egy sor elméleti problémát is felvázolt.
Külön panel foglalkozott a romák participációjáról – itt Hunčík Péter felvetette, hogy igazán azok a megoldások lehetnek csak hatékonyak, amelyek mindkét felet érdekeltté teszik a megvalósításban, másrészt a roma problémát csak mint regionális (közép-európai) kérdést lehet kezelni. Ilyen megoldás lehetne például – az amerikai feketebőrűek integrációját elősegítő intézkedéseket felidézve – a romák nagyobb számú bevonása a hadsereg, illetve a rendfenntartó erők kötelékébe.

Rendkívül tanulságos volt a koszovói helyzetet elemző panel. A flensburgi székhelyű Kisebbségi Tanulmányok Európai Központja (ECMI) pristinai irodájának munkatársa, Adrian Zeqiri, bemutatta a koszovói alkotmányt, amely nem nemzetállami alapokra épül, hanem 6 egyenrangú közösség államaként határozza meg Koszovót. Elvben az etnikai közösségek participációjának kiteljesedését rendkívül erős jogi mechanizmusok támasztják alá. A hatékony részvételnek inkább gyakorlati akadályai vannak – emberi erőforrás, szakképzettség hiánya, illetve a szerbek esetében a koszovói közéletben való részvétel elutasítása. A workshopon részt vett a belgrádi Liberális Demokrata Párt képviselője is. Ez a párt Szerbiában egyedüliként ismeri el Koszovó függetlenségét és megköveti az Albánokat az őket ért sérelmekért.

Külön panel foglalkozott továbbá a határon túli magyar kisebbségekkel és a magyarországi szlovák kisebbség helyzetével. Nagyon hasznos és tartalmas előadásokat hallhatunk Szarka Lászlótól, az MTA KI igazgatójától, Öllös Lászlótól, az FKI elnökétől, valamint István Annától, a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza igazgatójától és Uhrin Erzsébettől, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének igazgatójától.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Forrai Kristóf nagykövet is, a Nemzetközi Visegrád Alap igazgatója.

Dátum2008-05-15 – 2008-05-16
HelymutatóBudapest, Magyar Kultúra Háza
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet
TársrendezőResearch Institute of Slovaks in Hungary, Békéscsaba, Institute of Slavic and East-European Studies, Charles University, Prague, Centre for Research of Ethnicity and Culture, Bratislava
RészlegKisebbségek részvétele a döntéshozatalban (Etnikai stabilitás – etnikai változások) II.