MUSAEUM HUNGARICUM V. – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

MUSAEUM HUNGARICUM V. – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia

Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku – prezentácia výsledkov činnosti, týkajúcej sa archeologických, historických, etnologických a umeleckohistorických zbierkových fondov v múzeách a galériách v oblasti akvizície, výskumu, spracovania, reštaurovania a prezentácie.

Dátum2008-10-28
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.
OrganizátorMuzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieMUSAEUM HUNGARICUM V. – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia