Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

2009. január 29-én Somorján megalakult a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, amely állandó jelleggel egyeztető fóruma kíván lenni a szlovákiai magyar civil szervezeteknek, kulturális és társadalmi intézményeknek, egyházaknak, vállalkozóknak és jeles közéleti személyiségeknek.
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2009. január 29-én tartotta első tanácskozását a somorjai Kormorán Szállóban 10.00 órától 19.00 óráig. A reprezentatív testület, melyet az országos és regionális hatáskörű szlovákiai magyar civil szervezetek, állami és megyei intézmények, illetve jeles szlovákiai magyar személyiségek (EU parlamenti képviselők, Kossuth-díjas írók, professzorok) és az elmúlt időszakban komoly támogatást nyújtó vállalkozók alkotnak, a népességcsökkenés és az egyre fokozódó asszimiláció legfontosabb aspektusait vizsgálta meg.
A Kerekasztal célja olyan reprezentatív, egyeztető fórum létrehozása volt, amely megvitatja a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, az elfogadott, közmegegyezésen alapuló döntéseit az intézmények a maguk munkájukban érvényesítik. Továbbá állást foglal a szlovákiai magyarokat érintő közéleti kérdésekben, és a hivatalos szervekkel szemben érvényesíti a szlovákiai magyar intézmények, szervezetek közös akaratát.

A Kerekasztal létrehozását a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat kezdeményezte a Civil Fórum 2008 c. konferenciáján Somorján. A tanácskozáson a meghívottak vehettek részt, programját és meghívotti körét az Előkészítő Bizottság dolgozta ki. A Kerekasztal évente legalább egyszer ülésezik az előre kialakított programpontok alapján. A Kerekasztal technikai megszervezését és lebonyolítását a jövőben a szervező bizottság biztosítja.

Az első összejövetelen mintegy hatvan intézmény és több fontos személyiség vett részt.
A találkozón a jelenlevő intézmények Nyilatkozatot fogadtak el (lásd a mellékletben).

A tanácskozás programja a következő volt:

Az ülést vezette: Tóth Károly
Megnyitó – Domsitz Károly, Somorja város polgármestere
Petőcz Kálmán: A szlovákiai magyarok helyzete és a kisebbségek státusa húsz évvel a rendszerváltás után Szlovákiában
Hrubík Béla: A kisebbségek helye az állam életében, érdekérvényesítő lehetőségeik Szlovákiában és nemzetközi szinten
Korreferátum: Király Zsolt
Hozzászólások, vita

Az ülést vezette: Orosz Örs
Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok megfékezése, várható népszámlálási adatok 2011-ben
Mészárosné Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok identitása az elmúlt húsz év generációs váltásai tükrében
Korreferátum: Hajdók Katalin
Hozzászólások, vita

Az ülést vezette: Pék László
Nagy Myrtil: Az anyagi erőforrások hatékony felhasználása az asszimilációs folyamot megfékezése és az identitás erősítése érdekében
Korreferátum: Hajdú István
Hozzászólások, vita

Az ülést vezeti: Zsille Béla
Szabómihály Gizella (távolléte miatt az előadását felolvasták): Nyelvhasználati valóság
Korreferátum: Menyhárt József
Pék László: A fiatal nemzedék nevelése – versenyképes iskolák, korszerű pedagógiai módszerek
Korreferátum: A. Szabó László
Hozzászólások, vita, zárszó

Dátum2009-01-29
HelymutatóSomorja - Csölösztő
RendezőElőkészítő Bizottság
TársrendezőCsemadok, Diákhálózat, Fórum Információs Központ, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Pázmány Péter Alapítvány, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház képviselője, Római Katolikus Egyház képviselője, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, Új Szó
RészlegMagyarságkutatás