Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

29. januára 2009 uskutočnil svoje prvé rokovanie v Čilistove pri Šamoríne Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku s cieľom vytvorenia takého reprezentatívneho, koordinačného, odborného a nepolitického orgánu, ktorý prerokúva najdôležitejšie otázky týkajúce sa života a postavenia maďarskej menšiny na Slovensku a snaží sa presadzovať spoločné záujmy v dialógu s verejnoprávnymi orgánmi, a zúčastnené subjekty sa prijaté konsenzné závery zaväzujú uplatniť vo svojej vlastnej činnosti.

Medzi asi stovkou účastníkov prvého Okrúhleho stola boli čelní zástupcovia maďarských národnostných občianskych združení a organizácií s celoštátnou či regionálnou pôsobnosťou, zástupcovia regionálnych a miestnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti národnostnej kultúry a školstva, ako aj významné osobnosti spoločenského života pochádzajúce z prostredia maďarskej menšiny (profesori, podnikatelia, držitelia literárnych cien).

Medzi témami rokovania bola otázka postavenia menšín na Slovensku dvadsať rokov po zmene režimu, pohľad na vývoj identity Maďarov na Slovensku a na demografické zmeny na južnom Slovensku, efektívne využívanie disponibilných zdrojov určených pre regionálny rozvoj južných oblastí a kultúrno-duchovný rozvoj maďarskej menšiny, ďalej problematika jazykových práv a výchovy a vzdelávania mladej generácie.

Ďalšiu prácu Okrúhleho stola bude zabezpečovať Organizačný výbor pozostávajúci zo zástupcov jedenástich organizácií a inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou.

Okrúhly stôl prijal na záver svojho prvého rokovania vyhlásenie, ktoré pripájame.

Dátum2009-01-29
OddelenieOkrúhly stôl Maďarov na Slovensku